היישום אינו מחובר לאינטרנט

יהדות אמריקה ויחסה לתפיסת הציונות

עבודה מס' 063242

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מדוע התכחשה הציונות האמריקאית לערך העלייה.

5,608 מילים ,14 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
הקדמה
מבוא
ייחודה של הציוניות באמריקה
הקמת המדינה בצל הציונות האמריקאית
הקשר בין יהודי ארצות-הברית למדינת ישראל
שאלת העלייה של יהודי ארצות-הברית למדינת ישראל
סיכום
ביבליוגרפיה

הקדמה
עבודה זו עוסקת ביהדות אמריקה ויחסה לתפיסה הציונית לאחר קום המדינה.
נושא זה עלה במהלך הקורס ועורר בי סקרנות.
בעבודה זו אנסה לברר מדוע הציונות האמריקאית התכחשה למעשה, ואף להלכה, לערך
המרכזי של הציונות - העלייה ?
הנחת היסוד העומדת בבסיס העבודה היא כי קיים שוני מהותי בתפיסת הציונות של יהודי
ארצות-הברית לבין היהודים היושבים בציון , וזאת הסיבה העיקרית לישיבתם של יהודי
ארצות-הברית בגולה.

בפרק המבוא אביא סקירה היסטורית קצרה כל צמיחתה של הציונות והתפתחותה. יתר
הפרקים עוסקים בציונות החל מקום המדינה: על ייחודה של הציונות האמריקאית
והתמודדותה עם האנטישמיות, ועם מושגי הציונות הקלאסית, אעמוד בפרק הראשון. את הפרק
השני אייחד לקשיים בהגדרת הציונות עם קום המדינה. בפרק השלישי אבחן את טיב הקשר בין
יהודי ארצות-הברית למדינת ישראל. ובפרק הרביעי של העבודה אתמודד עם שאלת העלייה של
יהודי ארצות-הברית למדינת ישראל.

מקורות:

גל, א. "היחסים בין ישראל ליהדות ארצות-הברית - הפרספקטיבה הישראלית". עיונים בתקומת ישראל 8 (תשנ"ח), עמ' 32-8.
גל, א. "ישראל ויהדות אמריקה: העלייה שנשכחה", העשור השני תשי"ח-תשכ"ח (תשנ"ט), עמ' 325-304.
דניאל, א. "היהדות האמריקנית בשנות התשעים: תחושה גדלה והולכת של משבר", מתוך גשר 126 (חורף 1992-93), עמ' 44-39.
הלפרן, ב. "היהודי אמריקני", ניתוח ציוני, הספרייה הציונית על יד ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים, תשמ"ח.
הלקין, ש. "ציונות שלא-על תנאי", מסות ורשימות, הספרייה הציונית על יד ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים, תשמ"ה.
הרמן, א. "מעמדה של מדינת ישראל בתפוצות: ארצות הברית", ספרית שזר, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים, (תשל"ג), עמ' 18-9.
הרצברג, א. "היות יהודי בגולת אמריקה", מסות ורשימות, הספרייה הציונית על יד ההסתדרות הציונית העולמית,ירושלים, תשמ"א.
טרוי, ג. "תולדותיו של חלום אמריקני", מתוך תכלת, (אביב התש"ס), עמ' 170-168.
כהן, ס. "האמנם התרחקו יהודי אמריקה מישראל 1997-1983?", ישראל הנכספת (תשנ"ט), עמ' 326-325.
ליבמן צ'רלס, י. השתנות תפיסת ישראל בתודעת יהודי אמריקה", מתוך גשר 137, (תשנ"ח), עמ' 52-44.
עקרוני, א. "דרכי שיתוף ויחסי-גומלין בין יהדות אמריקה ומדינת ישראל בשנות השמונים", מתוך בצרון ה' , 17/18 (תשמ"ג), 98-94.
פלדשטיין, א. "המדיניות והרעיון: בן-גוריון, הציונים ויהדות ארצות-הברית לאחר קום המדינה", מתוך גשר 143, (תשס"א), עמ' 83-72.
רוטנשטרייך, נ. "עיונים בציונות בזמן הזה" , הספרייה הציונית על יד הציונות העולמית, ירושלים, תשל"ח.

תגים:

אנטישמיות · ארץ · ארצות · הברית · ישראל · עלייה · פילנטרופ

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יהדות אמריקה ויחסה לתפיסת הציונות", סמינריון אודות "יהדות אמריקה ויחסה לתפיסת הציונות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.