היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 82
עבודה מס' 68785
בחינת השאלה שאלה: כיצד הצליח צה"ל להפוך לשותף בכיר בקביעת מדיניות פוליטית?
3,892 מילים (כ-12 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67441
בחינת ההבדל בין דימוי צה"ל בעיתונות הכתובה במלחמת לבנון הראשונה לבין דימוי צה"ל בעיתונות הכתובה במלחמת לבנון השנייה.
7,483 מילים (כ-23 עמ'), 10 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 67070
הגדרת המושג, התפתחות התנועה, הנשים בצה"ל, צבא ופמיניזם.
6,223 מילים (כ-19 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 50530
סקירת ההתפתחות והשינויים שחלו בשילוב נשים בתפקידים שונים בצה"ל על רקע מושגי השוויון וההפליה.
3,372 מילים (כ-10.5 עמ'), 18 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 63877
בחינת מעמדו של צהל כצבא העם נוכח שינויים ביטחוניים, חברתיים ופוליטיים.
7,373 מילים (כ-22.5 עמ'), 25 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 50480
בדיקת ההשערה כי תיקון הליקויים בצה"ל הוא טוב יותר מאשר במשרד הביטחון.
5,881 מילים (כ-18 עמ'), 18 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65052
הצגת ההבדלים בין שתי הקבוצות, נכי צה"ל ונכי תאונות עבודה, וניסיון להבין ממה הם נובעים.
4,414 מילים (כ-13.5 עמ'), 19 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 70031
דיון בשירות נשים בצה"ל תוך התייחסות למסקנות ועדת שגב.
1,547 מילים (כ-5 עמ'), 8 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 50101
האחריות החברתית של המפקדים,(מנהלים בצה"ל),בשדה הקרב וביום יום. האחריות המוסרית והקוד האתי בזמן מלחמה ובשלום.
8,000 מילים (כ-24.5 עמ'), 13 מקורות, 191.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 82