היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 79
עבודה מס' 66092
באיזה אופן הושפעו עקרון חופש העיסוק ועקרון חופש החוזים לאחר פרשת צ'ק פוינט ופרשת סער.
5,225 מילים (כ-16 עמ'), 15 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 61465
בחינת הנושא בהתייחס לשאלת השפעתו של היחיד על ההיסטוריה.
2,467 מילים (כ-7.5 עמ'), 6 מקורות, 102.95 ₪
עבודה מס' 61433
עבודה הדנה בסוגיה האם מעשהו של מרדכי וענונו היה מוצדק מבחינה מוסרית ואנושית.
6,549 מילים (כ-20 עמ'), 20 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61845
ניתוח על פי התיאוריות המרקססטיות ועל פי תאוריות ההשפעה בתקשורת ההמונים.
1,825 מילים (כ-5.5 עמ'), 1 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 61856
בחינת הפרשה לפי הגישה המרכסיסטית והגישה הפלורליסטית.
3,093 מילים (כ-9.5 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66352
"הרציונאל שבאיוולת" - ההיגיון מאחרי "עסק הביש"
8,275 מילים (כ-25.5 עמ'), 13 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62023
העבודה עוסקת בהיבטים המשפטיים והחברתיים של חופש העיתונות בעימותו עם אינטרסים משפטיים, ציבוריים ופרטיים אחרים לאור פרשת אוחנה.
10,502 מילים (כ-32.5 עמ'), 15 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 66329
סקירת מאמרו של אמיל זולא בעיתון "חבצלת" מיום 13.1.1898 בנוגע לפרשת דרייפוס.
2,125 מילים (כ-6.5 עמ'), 11 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 61307
העבודה דנה ומפרשת תיאוריות על מנהיגותו של המורה ומגדירה מהי קבוצה - כיתה.
9,602 מילים (כ-29.5 עמ'), 25 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 79