היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 24
עבודה מס' 68490
ניתוח הסיבות לפערי ההשכלה ולפערי השכר לפי שתי פרדיגמות: פרדיגמת הקונפליקט החברתי והפרדיגמה הסטרוקטוראלית- פונקציונאלית.
1,535 מילים (כ-4.5 עמ'), 9 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 61250
בחינת נתונים שנלקחו מתוך הסקר החברתי הכללי שבוצע ע"י המרכז הלאומי לחקר דעת הקהל בארה"ב.
4,812 מילים (כ-15 עמ'), 23 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 60272
בחינת הקשר על ידי בדיקת מידת האמון במוסדות ציבוריים וגופים פוליטיים בסקר רחב היקף במוסדות אקדמאים ברחבי הארץ.
2,234 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 114.95 ₪
עבודה מס' 51011
תיאור טיפול בזוג שנקלע למשבר אמון עמוק.
3,743 מילים (כ-11.5 עמ'), 6 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 63707
9,924 מילים (כ-30.5 עמ'), 50 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 68597
הגדרתה, מקורותיה, תוכנה, תחולתה ונסיבותיה של חובת האמון, הסעדים בהפרתה וחובת הגילוי.
3,350 מילים (כ-10.5 עמ'), 26 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70805
מהי בחירתם של הפרטים השונים בנוגע להתחסנות מפני מחלות שונות בהתחשב באמון שהם נותנים בתרומות הבריאותיות של החיסון עצמו?
7,223 מילים (כ-22 עמ'), 18 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 70448
מהי ההשפעה המשותפת של נורמה חברתית ושל פנים אמינות או לא אמינות של אדם זר, על תפיסת אמון.
15,098 מילים (כ-46.5 עמ'), 42 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 65393
התמודדות תנועת הנוער בני עקיבא עם המשבר האמוני שנוצר עם מימוש תכנית ההתנתקות.
3,234 מילים (כ-10 עמ'), 4 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 24