היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת משתנים סוציו-דמוגרפיים (גיל, גזע, השכלה) על אמון פוליטי

עבודה מס' 061250

מחיר: 143.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת נתונים שנלקחו מתוך הסקר החברתי הכללי שבוצע ע"י המרכז הלאומי לחקר דעת הקהל בארה"ב.

4,812 מילים ,23 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

כל מדינה, עד כמה שמנהיגיה יהיו פופולריים, שתנסה במדיניותה לשתף בתהליך קבלת ההחלטות כמה שיותר משתתפים, תזכה לאחוז מסויים של חוסר אמון בה (Aberbach and Walker, 1970). חוסר אמון במערכת הוא השלב הראשון לקראת התנגדות לשלטון. לכן, גם המשטר הדיקטטורי ביותר שואף להגביר את הלגיטימציה והפופולריות שלו. לחוסר האמון קיימת חשיבות גם במשטרים דמוקרטיים, בעיקר נורמטיבית. במשטרים אלו בהם האידיאל המנחה הוא הסכמה הדדית לשלטון נבחר המייצג את העם.
בנוסף, לרמת האמון בממשלה יש חשיבות רבה היות והיא קובעת שינוי פוליטי; רמת חוסר אמון משתנה על פני ציר הזמן, מהווה ברומטר רגיש לקונפליקטים ומתחים חברתיים. חוסר אמון מצד קבוצה גדולה מביאה את הממשלה לשנות את הקצאת משאביה ולהיענות לדרישות החדשות. מידת האמון בממשלה משפיעה רבות גם על אופי המדיניות והאסטרטגיות האפשריות למנהיגים הפוליטיים.

מזה מספר עשורים נערכו מחקרים אמפיריים מרובים למדידת המושג אמון פוליטי. לרוב, תכליתם של מחקרים אלו כפולה. מטרתם הראשונה של החוקרים הייתה להעריך האם בכלל, ואם כן באיזו מידה, קיים אמון פוליטי בארה"ב. מטרתם השנייה של החוקרים הייתה לדעת אילו גורמים משפיעים על קיומו או אי קיומו של משתנה זה בחברה האמריקאית, וכיצד גורמים אלה מגבירים או מחלישים את מידתו ביחס לחברה.

מטרתו של המחקר הנוכחי לבחון השפעתם של גורמים סוציו-דמוגרפיים על מידת האמון הפוליטי. בחרנו במשתנים גיל, גזע והשכלה כמשתנים המסבירים את מידת האמון הפוליטי בגלל מרכזיותם במחקרים אחרים בנושא. שאלת המחקר היא: באיזו מידה משפיעים גיל, גזע והשכלה על מידת האמון הפוליטי.

נתוני המחקר נלקחו מתוך הסקר החברתי הכללי (GSS) General Social Survey שבוצע ע"י המרכז הלאומי לחקר דעת הקהל בארה"ב. הנתונים נאספו בשתי נקודות זמן במרווח של עשר שנים זו מזו; ב1976 נסקרו 1499 נשאלים וב 1986 נשאלו 1470, נשאלים. מבין סה"כ הנשאלים בשני המדגמים, נדגמו באופן אקראי אלף איש (N=1000), מחצית מהם נבדקו בשנת N=500) 1976) ומחציתם בשנת .(N=500) 1986 בחרנו להשתמש בנתוני שנת 1986 היות והם הנתונים האחרונים שהוצגו במחקר וקרובים כרונולוגית לתקופתנו.

תוכן העניינים:
פרק א: מבוא
פרק ב: ניתוח ותיחום מושגי של המשתנים
המשתנה התלוי - אמון פוליטי
המשתנים הבלתי תלויים - גזע, גיל, השכלה.
גזע
גיל
השכלה
פרק ג: מתודולוגיה ושיטת המחקר
פרק ד: בדיקת השערות המחקר
בדיקת השערות המחקר ותוצאותיהן
פרק ה': סיכום ומסקנות
פרק ו': מקורות

מקורות:

Abramson , P.R ., Political Attitudes in America : Formation and Change ,Michigan State University, 1983.
Almond , G.A , Verba , S ., The Civic Culture , Boston : Little , Brown Company, 1963.
Dahl , R .A ., Polyarchy , New Haven : Yale University Press , 1971.
Diamond, L. and Lipset, S. Legitimacy in The Encyclopedia Of Democracy, London: Routledge, 1995.
Easton , D ., A Systems of Analysis of Political Life , New York : Wiley , 1965 .
Farnen, F. R. and Meloen, J.D. Democracy, Authoritationism and Education, London: Macmillan, 2000.
Lane , R.E , Political Life , Glencoe: Free Press , 1969.
Langeveld, W, Political Education and Stability: Elite Responses to Political Conflict, London: J. Wiley, 1979.
Lineberry , R.L , Sharkansky , L ., Urban Politics and Public Policy , New York: Harper Row , 1971.
Milbrath , L.W. Political Participation , Chicago : Rand McNally , 1965 .
Putnam R.D. Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy, USA: Princton University Press, 1993.
Tapper, T. Political Education and Stability: Elite Responses to Political Conflict. London: J. Wiley, 1979
Aberbach , J.D , Walker , J.L ., "Political Trust and Racial Ideology" , American Political Science Review , Vol 64 , December 1970 .
Agger ,R.E , Goldstein M.N , Stanley A.P , "Political Cynicism : Measurement and Meaning" , Journal of Politics , Vol 23 , 1961 .
Allman S. A., May M. J. and Garcia F.L . "Classroom Structure and Children Perceptions of Authority, an Open and Closed Case". Urban Education 10(7), July 1975.
Balyora Enrique A. "Criticism, Cynicism and Political Evaluation". The American Political Science Review. Vol. 73: 987-1002. 1979.
Citrin , J., "Comment : The Political Relevance of Trust in Government" , American Political Science Review , Vol 68 , September 1974 .
Cole , R.L ., "Toward A Model of Political Trust : A Causal Analysis " in Introduction to Political Inquiry, San Francissco: W.H Freeman, 1980.
Litt , E., "Political Cynicism and Political Futility" , Journal of Politics , Vol 25, 1963.
McDill E.L , Ridley J.C ., "Status , Anomi , Political Alienation , and Political Participation" , American Journal of Sociology , Vol 68 , 1962 .
Miller , A.H ., "Political Issues and Trust in Government : 1964-1970" , American Political Science Review , Vol 68 , September 1974 .
Miller , A.H , Goldenberg , E.N , Erbring , L ., " Type-set politics : Impact of newspapers on public confidence " , American Political Science Review ,
Vol 73 , March 1979 .
Stokes, D. "popular Evaluations of Government: An Empirical Assessment," in Harlan Cleveland and Harold D. Lasswell (eds.), Ethics and Bigness: Scientific, Academic, Religious, Political and Military. New York: Harper, 1962.

תגים:

פוליטיקה · דמוקרטיה · השתתפות · מחקר · אמון · גזע · גיל · השכלה · פוליטי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת משתנים סוציו-דמוגרפיים (גיל, גזע, השכלה) על אמון פוליטי", סמינריון אודות "השפעת משתנים סוציו-דמוגרפיים (גיל, גזע, השכלה) על אמון פוליטי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.