היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 34
עבודה מס' 61296
בחינת ההבדלים והשוני בין שני האמצעים באמצעות שני פסקי דין.
2,429 מילים (כ-7.5 עמ'), 2 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 66374
באלו מקרים יחליט בג"צ להתערב או לא להתערב בהחלטת היועמ"ש, עפ"י פסקי הדין של ביהמ"ש העליון.
14,304 מילים (כ-44 עמ'), 23 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 62134
ניתוח פסק דין של בג"צ 6396/96.
2,618 מילים (כ-8 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61102
דיון בנושא תוך התייחסות לפסקי דין.
4,297 מילים (כ-13 עמ'), 16 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 65778
דיון בבעיות העולות עקב פס"ד קעדאן - ודיון בשיוויון והקצאת קרקעות בישראל למי שאינם יהודים.
9,182 מילים (כ-28.5 עמ'), 23 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 70094
השלכות התיקון להלכה הנהוגה במסגרת פסק דין אפרופים וההלכות המאוחרות לו.
6,480 מילים (כ-20 עמ'), 20 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 68932
דיון בבעיות שעומדות בנושא תוך התייחסות לדעות מלומדים ופסקי דין.
10,120 מילים (כ-31 עמ'), 19 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 62238
התופעה לאור פסקי דין מרכזיים שניתנו בישראל בתקופות שונות, תוך השוואה למשנתם של פילוסופים מרכזיים אשר עסקו בנושא.
3,380 מילים (כ-10.5 עמ'), 7 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62327
האם פסקי הדין שנתנו במהלך תקופה זו אכן מתייחסים בצורה הוגנת ועניינית לחופש הביטוי.
9,795 מילים (כ-30 עמ'), 16 מקורות, 343.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 34