היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 11
פטנט
עבודה מס' 66523
היבוא המקביל כמקרה מבחן.
8,701 מילים (כ-27 עמ'), 28 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65068
באילו תנאים ניתן לנצל את הפטנט לטובת הציבור על חשבון בעל הפטנט.
6,361 מילים (כ-19.5 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70866
מבט ביקורתי על התופעה הרווחת בעולם הפטנטים.
7,362 מילים (כ-22.5 עמ'), 26 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 64394
כשירות לפטנט של תוצרי המחקר ופיתוח הביוטכנולוגי (רישום פטנט על גנים)
7,080 מילים (כ-22 עמ'), 15 מקורות, 275.95 ₪
עבודה מס' 65828
המתח בין זכויות בפטנטים על תרופות ובריאות הציבור - במצבי חירום: הדוגמא של התמודדות דרום אפריקה עם מגפת ה- HIV/ AIDS
24,864 מילים (כ-76.5 עמ'), 122 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 67786
תיאור כללי של המחלה, סקירת נושא זכויות הקניין הרוחני ודיון בבעיה המוסרית.
8,987 מילים (כ-27.5 עמ'), 40 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68643
תוכנית עסקית להיערכות מחודשת של החברה בעקבות פיתוח פטנט בתחום.
14,404 מילים (כ-44.5 עמ'), 14 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69524
האם ובאיזה תנאים מתקיים איזון בין האינטרסים של חברות התרופות לאינטרסים של הארגונים החברתיים בענין הגנת פטנט בתחום התרופות.
10,169 מילים (כ-31.5 עמ'), 50 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 69256
סקירת היבטים שונים של הנושא.
6,152 מילים (כ-19 עמ'), 14 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 11