היישום אינו מחובר לאינטרנט

בחינה נורמטיבית של מדיניות הגנת הפטנט עבור תרופות מאריכות ומצילות חיים

עבודה מס' 067786

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור כללי של המחלה, סקירת נושא זכויות הקניין הרוחני ודיון בבעיה המוסרית.

8,987 מילים ,40 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

חברות התרופות האתיות מפתחות ומשווקות תרופות מאריכות ומצילות חיים, ביניהן מגוון התרופות והטיפולים לנשאי וחולי איידס. תרופות אלו מביאות תקוות חדשות בזכות יעילותן בטיפול, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בהארכת תוחלת החיים ובשיפור איכות החיים. יחד עם זאת, את התקווה לחיים ולאיכות חיים חולקים מעטים מהחולים הגרים במדינות מתפתחות .
מחצית מאוכלוסיית העולם משתכרת בשכר הנמוך מ- 2$ ליום, כאשר אותם 2.8 מיליארד בני אדם אינם משורתים לרוב ע"י חברות בינלאומיות. עבורם, מחירי התרופות מהווים לעיתים מכשול משמעותי במקרה של גישה לתרופות מצילות חיים. הצרכים של העניים ביותר בעולם אינם יכולים להיות מגושרים באמצעות תרומות בלבד, וחברות התרופות מתמודדות מול לחצים עצומים להורדת מחירי התרופות במדינות מתפתחות .
חברות התרופות נהנות ממעמד מונופוליסטי ביצור ובשיווק התרופות לאור הגנת הפטנט, דבר המאפשר מדיניות תמחיר גבוהה של מוצריהן וצבירת רווחים גבוהים במיוחד, בראי הגשמת האינטרסים של בעלי המניות. כנגד, נראה כי על פי חלק מהגישות, ברמה הנורמטיבית, יש לפעול ולקדם תמחיר נמוך של אותן תרופות, במטרה להגדיל את נגישותן במדינות העולם השלישי, בראי האחריות החברתית. אם כך, לפנינו סוגייה חשובה בתחום המוסר והקניין הרוחני אשר ניתן לבחון אותה באמצעות גישות ותיאוריות שונות. מכאן, שאלת המחקר עליה נשיב בעבודה זו היא: "מהי מדיניות הגנת הפטנט עבור תרופות מאריכות ומצילות חיים לטיפול בנשאי וחולי איידס אשר עומדת במבחן הנורמטיבי?".
לאורך העבודה ננסה להשיב על שאלה זו. נפתח עבודה זו בתיאור כללי של מגפת האיידס, הכולל סקירה היסטורית של התפשטותה, תיאור מימדיה והשפעתה, במטרה לאפשר בסיס להמשך הדיון בנושא. לאחר מכן יוצג בהרחבה נושא זכויות הקניין הרוחני, אשר מקנה לחברות התרופות בלעדיות ביצור תרופות באמצעות הגנת פטנט והסכמים שונים. הצגת נושא זה תכלול דיון תיאורטי באשר לזכויות הקניין הרוחני תוך ציון הטיעונים המוסריים מעולם הפילוסופיה בעד ונגד זכויות הקניין הרוחני, כאשר לאחר מכן, נעבור לדיון יישומי בנושא בתעשיית הפרמצבטיקה. לאחר דיון זה, נרחיב על החקיקה בתחום ובהמשך נגלה כי חברות התרופות אינן אדישות להיבטים הנורמטיביים של פעולותיהם והן מפעילות מנגנונים שונים המלמדים על אחריות חברתית, כפי שהדבר יעלה בהצגת הריסון החיצוני והריסון הפנימי. לשם המחשת הריסון הפנימי, אשר משלים את החקיקה, נדגים את מדיניות התמחיר של תרופות מצילות ומאריכות חיים של שתי חברות תרופות אתיות.
בהמשך, נתאר את הדילמה המוסרית העומדת בפני חברות התרופות, אותה ננסה ליישב בפרקים הבאים. לאחר תיאור הדילמה המוסרית, נציג מודלים ותיאוריות שונות לפתרון הדילמה המוסרית, ביניהם הגישות השונות לצדק מחלק. את העבודה נסיים בריכוז הממצאים והמלצה לעקרונות חקיקה שיעמדו במבחן הנורמטיבי.

תוכן עניינים:
- מבוא
- רקע כללי
ההתפתחות ההיסטורית של האיידס
ההשפעה העולמית של מגפת האיידס
- בחינה מוסרית של זכויות הקניין הרוחני
טיעונים המצודדים בהגנת הקניין הרוחני מבחינה נורמטיבית
טיעונים המתנגדים להגנת הקניין הרוחני מבחינה נורמטיבית
זכויות הקניין הרוחני בתעשיית הפרמצבטיקה
- המציאות הנוכחית ומגמות
הריסון החיצוני - חקיקה ומגמות
הריסון הפנימי - קוד אתי
חברת GSK (GlaxoSmithKline)
חברת Pfizer
ממצאי ביניים וביקורת
פעילות פילנטרופית של ארגונים חברתיים
ממצאים
- מדיניות החקיקה הנורמטיבית על פי הצדק המחלק
ממצאים והמלצות
- סיכום
מקורות מידע
נספח - המספר המוערך של בני אדם החיים עם איידס/ HIV

קטע מהעבודה:

המושג קניין רוחני מתייחס אל מגוון הזכויות ומגוון הכלים הקיימים בחוק אשר מגדירים וקובעים זכויות בעלות בידע ובמידע. זכויות הקניין הרוחני הן מן הזכויות הוותיקות ביותר הקיימות בעולם המערבי. פטנטים, למשל, הוענקו לתושבי ונציה כבר בשנת 1474, ולאזרחי בריטניה עוד בשנת 1623. כיום, ההגנה והשמירה על זכויות הקניין הרוחני מעוגנים בהסכמים בינלאומיים במרבית מדינות העולם, כאשר הידוע שבניהם הוא הסכם TRIPs (Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights) של ארגון הסחר העולמי (World Trade Organization). הסכם TRIPs, ההסכם המקיף ביותר בתחום הקניין הרוחני, מציב את הסטנדרטים המינימאליים בתחום הקניין הרוחני, המחייב את המדינות החתומות עליו(24).

תגים:

תרופות פטנט · קניין רוחני · משפטים · מוסר ועסקים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בחינה נורמטיבית של מדיניות הגנת הפטנט עבור תרופות מאריכות ומצילות חיים", סמינריון אודות "בחינה נורמטיבית של מדיניות הגנת הפטנט עבור תרופות מאריכות ומצילות חיים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.