היישום אינו מחובר לאינטרנט

פטנטים על תרופות ובריאות הציבור במצבי חירום

עבודה מס' 065828

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: המתח בין זכויות בפטנטים על תרופות ובריאות הציבור - במצבי חירום: הדוגמא של התמודדות דרום אפריקה עם מגפת ה- HIV/ AIDS

24,864 מילים ,122 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

עבודתי זו דנה בקונפליקט שנוצר בין הזכויות של בעלי פטנטים על תרופות לבין הזכות המכונה "בריאות הציבור" במצבי חירום, במדינות עניות ששואפות לספק תרופות לאזרחיהן במחירים סבירים. אראה כי הזכויות הבלעדיות על התרופות במשך תקופת הפטנט, מביאות למחירים גבוהים של התרופות, שאותם אזרחי המדינות העניות וממשלותיהם, אינם יכולים להרשות לעצמם ופוגעים בבריאות הציבור. הבעיה חמורה במיוחד במצבי חירום כדוגמת מגפת האידס. העבודה דנה בנושא בכלל, ובהתמודדות של דרא"פ עם הבעיה בפרט, ומנסה להסיק מסקנות מהתמודדות זו.
פרק א' דן במהות הזכות הקניינית המכונה "פטנט" וברציונלים שמאחורי הענקת הבלעדיות לבעלי הזכויות בפטנט. הפרק דן בגישה התועלתנית ובגישה של הגנה על קניין משיקולי צדק.
נספח א' ונספח ב', המופיעים בסוף העבודה, דנים במהות הפטנט, בכשירות לפטנט, ובאספקטים מיוחדים של פטנטים הקשורים לתרופות לבני אדם. לכל המעוניין בהרחבה בנושאים אלה, מומלץ לקרוא הנספחים לאחר קריאת פרק א'.
פרק ב' מסביר את השיקולים במתן פטנטים לתרופות, ובפסיקה בישראל (וגם, בקצרה, בגישה הקיימת באנגליה ובארה"ב) ביחס לדרישת ה- "יעילות" שבחוק הפטנטים לגבי תרופות (לגבי דרישת היעילות - ראה נספח א'), וגם מהו האינטרס הציבורי בפיתוח תרופות חדשות.
פרק ג', דן בזכויות בעלי הפטנט לפי חוק הפטנטים הישראלי (חוק הפטנטים, תשכ"ז - 1967, ס"ח 510 (להלן: "חוק הפטנטים" או "חוק הפטנטים הישראלי")), ובחוקי הפטנטים בעולם לפני ואחרי הסכם ה - TRIPS. בהמשך נדון הקשר שבין הסכם ה - TRIPS וההגנה הפטנטית לתרופות. כמו כן הפרק עוסק ביישום הסכם ה - TRIPS במדינות מתפתחות, בבעייתיות הקיימת בהסכם ה - TRIPS מבחינת המדינות המתפתחות ובהצהרת דוחה, שמטרתה היתה לשים על סדר היום העולמי את הלגיטימציה שבהעדפת בריאות הציבור ונגישות לתרופות במצבי חירום לאומיים, על פני הזכויות הקנייניות של בעלי הפטנט בתרופות.
פרק ד' מסביר מה מקורן של הזכות לחיים, לכבוד, לבריאות ולנגישות לתרופות ולקבלת טיפול רפואי. לאחר הדיון הכללי, בא דיון ספציפי בגישה לתרופות כזכות אדם, לאור מגפת האידס.
פרק ה' מתאר את הקונפליקט בין בעלי זכויות הפטנט, שהן פעמים רבות חברות התרופות הרב-לאומיות הגדולות שבסיסן במדינות המכונות המדינות המפותחות, לבין הזכויות של הציבור לחיים, לבריאות ולנגישות לתרופות. זכויות אלה שמקורן באמנות בינלאומיות שונות ובחוקות של המדינות עצמן, מטילות חובות על הממשלות של המדינות לספק אותן לאזרחיהן. ואולם, במדינות עניות רבות, המכונות המדינות המתפתחות, מתקשים השלטונות לספק לאזרחים את התרופות במחירים סבירים מבחינתם. כאן נוצר הקונפליקט: מצד אחד לבעלי הפטנט יש זכויות בלעדיות למשך 20 שנה לייצר, למכור, להפיץ וכו', את התרופות שהזכויות עליהן בבעלותם. מצד שני, עובדת היותן מונופול, מאפשרת לחברות לדרוש מחירים גבוהים עבור התרופות, מחירים שהם מחוץ להישג ידם של החולים במדינות המתפתחות. כאן נכנסים לתמונה הסכמי ה - TRIPS, שלפי פרשנות המדינות המפותחות, ובפרט ארה"ב, וחברות התרופות, דורשים מהמדינות החברות לחוקק חוקים להגנה על קניין רוחני, ברמה מינימלית מסוימת, להגנה על זכויות הקניין הרוחני וזכויות בעלי הפטנטים לתרופות בכלל זה. פרשנות המדינות המתפתחות היא שונה: ניתן לפי הסכמי ה - TRIPS, בתנאים מסוימים, להעדיף את זכויות האדם לבריאות ונגישות לתרופות על פני זכויות בעלי הפטנט, והעדפה זו איננה עומדת בהכרח בסתירה להסכמי ה - TRIPS או לחוק הבינלאומי הנהוג, כפי שהוכח במקרה של דרום אפריקה והחקיקה שלה הקשורה למגפת האידס.
פרק ו' עוסק בדרכים אפשריות לפתרון הקונפליקט, כך שגם תתאפשר אספקת תרופות לחולים במדינות המתפתחות, במיוחד במצבי חירום כדוגמת מחלת האידס, וגם תשמרנה הזכויות הקנייניות של בעלי הפטנט. מצד אחד, כשמדובר במחלות דוגמת האידס, ובמצבי חירום לאומיים, חייבים לתת תמריצים ואולי אף לחזק את התמריצים, כדי שיהיו עוד חברות תרופות שייצרו תרופות למחלה. מצד שני, ככל שהתרופה יותר חשובה - היינו רוצים להגדיל את הנגישות של הציבור לתרופה, ולמקסם את השימוש בה, עם עלות מינימלית או אפילו - אפסית.
פרק ז' מתייחס באופן ספציפי למקרה של דרום אפריקה, מדינה שבה ללא ספק מחלת האידס מהווה מגיפה, ולפיכך מצב חירום לאומי, ההתמודדות של ממשלת דרא"פ עם המשבר, המאבק המשפטי, תוצאות המאבק, המצב כיום, והשלכות המקרה של דרום אפריקה על שאר העולם.
פרק ח' מביא סיכום קצר ודרכי פעולה מועדפות.

תוכן העניינים
מבוא
פרק א' - פטנט: מהות הזכות הקניינית והרציונלים להענקתה
פרק ב' - שיקולים במתן פטנטים לתרופות
פרק ג' - זכויות בעלי פטנט, הסכם ה - TRIPS, פטנטים לתרופות
פרק ד' - מקור זכות האדם לבריאות
פרק ה' - הקונפליקט בין זכויות בעלי הפטנט בתרופות - חברות התרופות,
לבין בריאות הציבור, בפרט במצבי חירום
פרק ו' - דרכים אפשריות לפתרון הקונפליקט - יתרונות וחסרונות
פרק ז' - HIV/AIDS - המקרה הדרום-אפריקאי
סיכום

נספח א' - מהו פטנט? - כשירות לרישום כפטנט
נספח ב' - פטנטים לתרופות - סוגיות מיוחדות
נספח ג' - HIV/ AIDS
נספח ד' - התביעות של ארה"ב ושל תעשיית התרופות מול ממשלת דרא"פ
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

פטנט: מהות הזכות הקניינית והרציונלים להענקתה (1)
1. הגישה התועלתנית
זו גישה עסקית המתבססת על פרדיגמת התמריצים(2). אם לא ניתן תמריצים בצורת הגנה פטנטית לא ייצרו אמצאות, כי ליצור ולחדש זה מהלך שמצריך זמן וכסף. ההשקעה הזו אף טומנת בחובה סיכון שהכל ירד לטמיון, למשל: אם לא יהיה ניתן למסחר את האמצאה, או שלא יהיה ביקוש למוצר שנייצר וכד'. ולכן יש לתמרץ ולעודד את תהליך היצירה כדי לאפשר אותו, ולשם כך נחוץ לאפשר ליוצר תקופה מסוימת שבמהלכה הוא יוכל להחזיר לעצמו את ההשקעה שהשקיע ולהשיג רווח, ועל ידי כך נעשיר את עולם היצירה והביטוי. במילים אחרות: יש צורך בעסקה בין הממציא לבין החברה (Society), כדי להשיג איזון בין האינטרסים המתחרים של הממציא - להרויח הרבה ככל האפשר מאמצאתו, ושל החברה - ליהנות מפירות האמצאות והידע האנושי מוקדם ככל האפשר, ובעלות הנמוכה ביותר האפשרית.
--------------------------------------------------------------------
1. פרק זה מבוסס במידה רבה על הרצאותיהם של: ד"ר מיכאל בירנהק בקורסים "דיני קניין" ו- "דיני מידע בסביבה דיגיטלית", ד"ר ניבה אלקין-קורן בקורס "דיני קניין רוחני", ועו"ד ערן ברקת בקורס "דיני פטנטים", שניתנו בשנת 2003, בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.
2. זו ההצדקה הכלכלית הקלאסית לקניין רוחני - ק"ר מגן על מוצרים שיקר לפתח אך זול להעתיק, ואם לא נבטיח שמי שהשקיע בפיתוח הנכסים הבלתי מוחשיים יחזיר את ההשקעה שלו - לא יהיו תמריצים להשקעה. אדמונד קיטש, (Edmond W. Kitch, "The Nature and Function of the Patent System", 20 J. L. & Econ. (1977) 265.) השתמש בניתוח הכלכלי הקלאסי של המשפט, ויישם את המודל של "הטרגדיה של המאגר המשותף" (של הארדין) הקנייני - בתחום הפטנטים. הוא מנה שתי סיבות למתן זכויות קניין באמצאות (פטנטים), שהמשותף להן: במתן פטנט לממציא תהיה מניעת בזבוז - ייתכן כי אנשים ימציאו ללא תמריצים, אבל לא ישקיעו ביישום האמצאות, ודבר נוסף: כשיש הגנה פטנטים נמנע בזבוז בהקצאת המשאבים הדרושה לניהול ניצול הפטנט עי"כ שניהול הקצאת המשאבים נעשה ע"י בעל הפטנט. המודל של קיטש הוא מודל יותר שמרני. מודל התמריצים הוא המודל המקובל יותר.

תגים:

קניין רוחני · פטנט · פטנטים · בריאות הציבור · HIV · איידס · תרופות · דרום אפריקה · מדינות מתפתחות · מגיפה · מגיפת · AIDS

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "פטנטים על תרופות ובריאות הציבור במצבי חירום ", סמינריון אודות "פטנטים על תרופות ובריאות הציבור במצבי חירום " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.