היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 26
עבודה מס' 62452
מחקר באמצעות שאלונים ותצפית.
5,142 מילים (כ-16 עמ'), 12 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 62611
מחקר השוואתי באמצעות שאלונים.
8,906 מילים (כ-27.5 עמ'), 52 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 62414
שבע טיפולוגיות.
4,918 מילים (כ-15 עמ'), 20 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 62330
תגובת הגיל הרך לפחד והאם הפחדים ניתנים למניעה?.
4,881 מילים (כ-15 עמ'), 11 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 68612
בחינת התופעה תוך התייחסות לפחד מברקים.
2,773 מילים (כ-8.5 עמ'), 12 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 62767
סקירת מחקרים והצגת מס' מקרים המתארים את השפעת הזהות ההשלכתית על התנהגות הפרט.
8,285 מילים (כ-25.5 עמ'), 15 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 63122
כת ה"הרא קרישנה" בישראל, יחס השלטונות והתקשורת כלפיה, וגלגוליה ההיסטוריים.
2,761 מילים (כ-8.5 עמ'), 9 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 69390
ניתוח פסיכואנליטי, תרבותי וביקורתי.
18,527 מילים (כ-57 עמ'), 23 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 64578
האם קיים קשר בין אי בטחון תעסוקתי בעבודה (פחד מפיטורין, ועמידה ביעדים למשתנים נוספים אחרים כדוגמת מוטיבציהומשתנים דמוגרפים (דרג העובד) .
3,758 מילים (כ-11.5 עמ'), 16 מקורות, 131.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 26