היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 28
עבודה מס' 61713
14 מערכי שיעור.
9,702 מילים (כ-30 עמ'), 8 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 66537
משמעות הדת כמוסד חברתי, העוצמה שיש בדת מבחינת הפונקציות שהיא ממלאת בחיי החברה והלגיטימציה שהיא מספקת למאמיניה.
3,124 מילים (כ-9.5 עמ'), 10 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 65878
האם האישה דומיננטית יותר בבחירת המוצרים לפנים הבית ואילו הגבר יותר דומיננטי בבחירת בית המגורים ובתכנון הקונסטרוקטיבי?
5,837 מילים (כ-18 עמ'), 30 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70206
האם שכר מנהלים בכירים בחברות ציבוריות הוא פונקציה של תוצאותיה העסקיות?
6,180 מילים (כ-19 עמ'), 10 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 68829
הפונקציות שממלאת החרדה, מקורות החרדה, סוגי חרדות, החרדה בתרבויות אחרות והטיפול בחרדה.
6,634 מילים (כ-20.5 עמ'), 46 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 70235
אלו פונקציות ממלא טקס הפרשת החלה בקרב נשים חילוניות? וכיצד פונקציות אלו באות לידי ביטוי במהלך הטקס?
7,923 מילים (כ-24.5 עמ'), 15 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 66661
בחינת ההומור כמנגנון הגנה בתקופות אבל והפונקציות שההומור ממלא עבור אבלים.
8,522 מילים (כ-26 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62905
סקירה תיאורטית ובחינת הקשר באמצעות שאלונים.
5,706 מילים (כ-17.5 עמ'), 19 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 64419
האם הפרסום שלאחר משבר, משפיע במידה מסוימת על עמדת הצרכן כלפי המוצר והחברה, והאם הצרכן מאמין לחברה או לא ?
7,998 מילים (כ-24.5 עמ'), 22 מקורות, 324.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 28