היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 20822
3,343 מילים (כ-10.5 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 51049
הארגון עליו נעשתה עבודה זו הוא ועד בית ולגביו נבדקה שרשרת ערך הלקוח.
1,992 מילים (כ-6 עמ'), 2 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 64778
הגדרת המשל ומאפייניו, מטרת החינוך לערכים, ולימוד ערכים באמצעות הספרות.
2,071 מילים (כ-6.5 עמ'), 11 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 50291
הצגת הארגון, מודל ערך מוסף, טבלת סיכום ערך ללקוח, בעיות והצעות לפתרון לפי מודלים וגישות שונות.
4,133 מילים (כ-12.5 עמ'), 8 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 65368
באילו דרכים מאופיינת מערכת הערכים הנשית הקונבנציונאלית וכיצד בא לידי ביטוי הקונפליקט בין מערכת ערכים זו ובין תפיסתה האינדיבידואלית של הגיבורה את מושג הנשיות.
7,042 מילים (כ-21.5 עמ'), 15 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 41049
מיתוס-רקע כללי, חללי מלחמה כערך מוסרי, אנתולוגיה כבסיס נורמטיבי והמיתוס כערך פולחני.
3,372 מילים (כ-10.5 עמ'), 24 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50256
סקירת ארגון בינלאומי (מבנה, שרשרת הערך, משתני ניהול) ובדיקת מודל ערך מוסף ללקוח מול חברה מתחרה.
3,129 מילים (כ-9.5 עמ'), 4 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50873
ניתוח על פי מודל שרשרת הערכים של הלקוח (פורטר) והבאה לאופטימום של משתני ניהול הפעילויות המשפיעות על יצירת ערך ללקוח.
3,222 מילים (כ-10 עמ'), 10 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 69439
באילו מאיצי ערך על הארגון לבחור ומהו מאיץ הערך הקשה יותר ליישום.
2,869 מילים (כ-9 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100