היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 36
עבודה מס' 66092
באיזה אופן הושפעו עקרון חופש העיסוק ועקרון חופש החוזים לאחר פרשת צ'ק פוינט ופרשת סער.
5,225 מילים (כ-16 עמ'), 15 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 67059
בחינת יישום עקרון השוויון בין נשים לגברים במגזר הציבורי לאור החקיקה בישראל.
19,781 מילים (כ-61 עמ'), 58 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 50802
סקירה כללית של האירועים ודיון בהם לפי עקרון השרידות.
4,651 מילים (כ-14.5 עמ'), 3 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65108
השוני הקיים בהתייחסות לכללים השונים של 'עקרון שיתוף הפעולה'.
2,340 מילים (כ-7 עמ'), 1 מקורות, 160.95 ₪
עבודה מס' 67324
בחינת עקרון השוויון ביחס לנשים בישראל, וכיצד השלכות היסטוריות, חברתיות השפיעו וממשיכות להשפיע על החברה הישראלית כמדינה דמוקרטית.
6,585 מילים (כ-20.5 עמ'), 35 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65710
בחינת יישום של מיקור חוץ במגזר בציבורי והשלכותיו על עקרון השוויון
7,591 מילים (כ-23.5 עמ'), 15 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61102
דיון בנושא תוך התייחסות לפסקי דין.
4,297 מילים (כ-13 עמ'), 16 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 60919
3,752 מילים (כ-11.5 עמ'), 30 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61097
2,035 מילים (כ-6.5 עמ'), 22 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 36