היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 10
עבודה מס' 70372
כיצד ניתן להעלות רווחה נפשית של תלמידים במסגרת המערכת החינוכית כדי למנוע התנהגויות סיכון.
10,539 מילים (כ-32.5 עמ'), 61 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 69911
מחקר שבוצע באמצעות שאלונים בנושא סגנון התקשרות ויכולת הסתגלות נפשית בקרב תלמידי פנימייה.
5,660 מילים (כ-17.5 עמ'), 28 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 62114
ניתוח מחקר משנת . 1995
5,070 מילים (כ-15.5 עמ'), 1 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 68594
סקירת מספר מחקרים והצעה למחקר.
2,039 מילים (כ-6.5 עמ'), 6 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 68925
סקירת ספרות באשר ללחץ ולשחיקה וביצוע סקר וניתוחו באמצעות שאלונים.
4,009 מילים (כ-12.5 עמ'), 13 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69265
בחינת הקריטריונים הקבועים בחוק וכיצד מתיישבות זו לצד זו גישת המשפט וגישת הפסיכיאטריה.
5,645 מילים (כ-17.5 עמ'), 20 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68202
בחינת שלושה גורמים לכישלונה של תוכנית שליפן: לוגיסטי, אסטרטגי-טקטי ועמידותה של צרפת.
3,418 מילים (כ-10.5 עמ'), 14 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50943
הצגת ההסבר הגנטי לעמידותם של אנשים מסוימים למחלת האיידס.
2,436 מילים (כ-7.5 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 41611
הצגת הנושא, הסתגלות נפשית והתנהגותית לנכות, תאור המחקר ומהלך התצפית ודיון בממצאים.
5,530 מילים (כ-17 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 10