היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
ממרוקו
עבודה מס' 65298
הסיבות שהניעו 45,000 יהודים לעזוב את תימן בשנים 1949-1950 ולעלות לארץ ישראל.
7,854 מילים (כ-24 עמ'), 40 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 60627
המימונה , 2002
השינויים באופי החגיגות מתקופת העלייה ממרוקו ועד ימינו.
16,439 מילים (כ-50.5 עמ'), 31 מקורות, 397.95 ₪
עבודה מס' 68063
סקירת תקופת העלייה השנייה דרך עיניהן של שתי חלוצות בנות עלייה זו: שרה מלכין ותחיה ליברזון.
5,066 מילים (כ-15.5 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65300
מהן הסיבות לעלייה תלולה מאוד של הסקטור הציבורי במאה ה-20 במדינות המפותחות, והאם אנו יכולים להצביע גם במשק הישראלי על אותן סיבות לעליית הממשלה.
5,798 מילים (כ-18 עמ'), 12 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 21185
סקירת העלייה הרביעית, על איזה רקע נוצר עימות בין העלייה הנוכחית לקודמותיה וכיצד התגברו, אם בכלל, על העימותים הללו
7,088 מילים (כ-22 עמ'), 17 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70648
ניתוח ההיבטים הכלכליים בנוגע לעליית מחירי הדיור בישראל, והאם ההיבטים הללו אכן הצליחו לטפל ביוקר הדיור ומה הסיבה העיקרית לעליית המחירים?
6,275 מילים (כ-19.5 עמ'), 20 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 41254
א"י וקהילת ירושלים במאה ה-17 על רקע המצב הקשה ששרר בארץ והסיבות לעליית היהודים לירושלים.
6,730 מילים (כ-20.5 עמ'), 16 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50424
עבודה זו מעלה את הטענה, תוך סקירת הרקע ההיסטורי, שהמשבר הכלכלי היה אחד הסיבות המרכזיות לעליית היטלר לשלטון.
3,319 מילים (כ-10 עמ'), 5 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 21470
ניתוח יחס החברה הישראלית ליהודי אתיופיה וסקירת מבצעי העלייה.
1,972 מילים (כ-6 עמ'), 6 מקורות, 155.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100