היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 42
עבודה מס' 65474
תורתו של המשפטן הגרמני רודולף יירינג בנוגע לעקרונות המאבק המשפטי בחברה האנושית, על פי ניתוח עמדותיו כפי שהובאו במסגרת ספרו "המאבק למשפט" ובהשוואה לעמדות אחרות של ג'רמיה בנתאם ומהמשפט העברי.
1,275 מילים (כ-4 עמ'), 4 מקורות, 162.95 ₪
עבודה מס' 60857
העבודה סוקרת את מושג ההסגרה, תכליתו, הגישות השונות לנושא ההסגרה ומציגה מסקנות שונות שהוסקו מתוך המשפט העברי.
15,753 מילים (כ-48.5 עמ'), 65 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 61097
2,035 מילים (כ-6.5 עמ'), 22 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65814
עמדת המשפט העברי בנושא - למן המקורות הראשונים בתורה, דרך המשנה, הגמרא, הפרשנים, ראשונים ואחרונים עד לדורנו אנו וליתן תשובה מקיפה ומחודדת בנושא.
10,593 מילים (כ-32.5 עמ'), 118 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60393
איך, האם וכיצד בא לידי ביטוי המשפט הטבעי במשפט העברי.
9,873 מילים (כ-30.5 עמ'), 19 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 60143
סקירה כללית של הנושא.
1,495 מילים (כ-4.5 עמ'), 2 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 41561
האישה והגירושין בחוק העברי, העגונות בחוק העברי לאורך הדורות והדיון בנושא במשנה ובתלמוד.
7,238 מילים (כ-22.5 עמ'), 11 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 68729
דיון במספר נקודות תוך השוואה בין שיטת המשפט הפוזיטיבי ושיטת המשפט העברי.
4,717 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 60.95 ₪
עבודה מס' 50940
סקירת מאמרים בנושא והצגה וניתוח של שישה שירים.
4,172 מילים (כ-13 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 42