היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 10
עבודה מס' 50764
ניתוח השוואתי - לבנון, שטחים ורמת הגולן.
2,497 מילים (כ-7.5 עמ'), 9 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 69530
האם הסרבנות הקולקטיבית נמצאת בעלייה לאורך השנים ומה עליה זו מעידה על החברה הישראלית ועל נושא הסרבנות בישראל?
6,805 מילים (כ-21 עמ'), 33 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 62238
התופעה לאור פסקי דין מרכזיים שניתנו בישראל בתקופות שונות, תוך השוואה למשנתם של פילוסופים מרכזיים אשר עסקו בנושא.
3,380 מילים (כ-10.5 עמ'), 7 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63775
מותר או אסור?
5,034 מילים (כ-15.5 עמ'), 23 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64190
מקומם החברתי של סרבני השירות בצבא, והצגתם כחלק מפעילותה של החברה האזרחית בישראל.
3,185 מילים (כ-10 עמ'), 13 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 61758
בחינת הסכנה שבתופעה לקיום הישות המדינית.
2,425 מילים (כ-7.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61486
8,891 מילים (כ-27.5 עמ'), 0 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 66036
מחויבות פוליטית במסגרת משטר מדיני דמוקרטי - מה קורה כאשר, נותר ניגוד בין ריבונותו של החוק לבין העקרונות הרעיוניים והאידיאולוגיים של האזרח.
7,664 מילים (כ-23.5 עמ'), 36 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69959
התפתחות ההלכה הפסוקה והאכיפה בנושא.
7,718 מילים (כ-23.5 עמ'), 15 מקורות, 289.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 10