היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67302
מחקר שבוצע באמצעות שאלונים שהועברו לכ-70 נבדקים.
6,529 מילים (כ-20 עמ'), 23 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69584
סקירה כללית של התופעה והגישה הפסיכואנליטית להסבר ולטיפול בה.
2,646 מילים (כ-8 עמ'), 13 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 66003
האם יש צורך בחקיקת חוק יסוד: זכויות חברתיות, הכוללת הסדר של הזכויות החברתיות שעניינן בעבודה.
10,956 מילים (כ-33.5 עמ'), 24 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 66004
האם הפרשה של מקרקעין לצרכי ציבור בתכנית חלוקה חדשה צריכה להתבצע על פי העקרונות האמורים בסעיפים 196-188 לחוק התכנון והבניה
13,479 מילים (כ-41.5 עמ'), 70 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 61389
זיהוי המעביד, מאפייני השוק ובחינת השוויון בתעסוקה.
2,401 מילים (כ-7.5 עמ'), 6 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 61378
חוק המטלטלין, חוק המקרקעין וחוק המשכון.
10,158 מילים (כ-31.5 עמ'), 42 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66002
האם יש צורך בחקיקת חוק יסוד: זכויות חברתיות הכוללת הסדר של הזכויות החברתיות שעניינן בעבודה.
3,872 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 61331
בחינת ההיבטים השונים של סוגי העונשים בחוקי התורה.
22,825 מילים (כ-70 עמ'), 24 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 61515
מוסד הנישואין בחברה הישראלית, בתקופת המקרא, תוך השוואה לחוקי המזרח הקדמון.
14,447 מילים (כ-44.5 עמ'), 16 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100