היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
סוציאל
עבודה מס' 68065
סקירה של החוקים בתחום זה ויישומם על ידי מערכת הביטחון הסוציאלי.
6,679 מילים (כ-20.5 עמ'), 21 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 32722
בדיקת התוצאות המצופות מהתיווך של העובד הסוציאלי, שאלת המיומנות הנדרשת לתיווך, בחינת ההישג החומרי ללקוח כהישג טיפולי.
3,363 מילים (כ-10.5 עמ'), 7 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 69542
האם מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל בשנות האלפיים הנגזרת מהמדיניות החברתית משפרת או מרעה את מצב העוני?
14,321 מילים (כ-44 עמ'), 13 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 67508
הקשר שבין היחלשות אידיאולוגיית הסוציאל-דמוקרטיה להתחזקות הקפיטליזם בישראל.
2,463 מילים (כ-7.5 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66853
איך מקבלת באמת החברה את ה"שונה", איך מתקבל בפועל חוק השוויון, מהם תפקידיה של מערכת הביטחון הסוציאלי, וכיצד הם באים לידי ביטוי בקרב אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות בישראל.
17,853 מילים (כ-55 עמ'), 60 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 61417
סקירה כללית על תפקיד העו"ס וניתוח התצפיות.
2,317 מילים (כ-7 עמ'), 7 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 68760
סקירת ספרות והצעה למחקר שייערך באמצעות תצפיות וראיונות.
7,521 מילים (כ-23 עמ'), 23 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66925
מאפייני הדפוס המשפחתי "משפחה חד-הורית", דיון בהכרה החברתית שמקבלת המשפחה החד הורית ויכולת הקיום העצמאית שלה, אם בראשה עומד גבר ואם אישה.
2,781 מילים (כ-8.5 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69327
האם חוק פנסיית חובה (צו ההרחבה) יקטין בעתיד את העוני בקרב האוכלוסיה הקשישה?
2,392 מילים (כ-7.5 עמ'), 9 מקורות, 150.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21