היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60130
ניהול אסטרטגי בחברת מיקי העוסקת בפיתוח מערכות ייצור ושיווק של מערכות אלקטרוניות המיועדות למפעלי תעשייה כבדים.
2,728 מילים (כ-8.5 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 60170
ניתוח פעילות החברה ב 1996 , המלצות אסטרטגיות ל TQM , 1997-2002 בחברה וניהול השינוי.
4,516 מילים (כ-14 עמ'), 13 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 68682
ניתוח אסטרטגי של מקרה מפורסם - Kodak & Sterling
1,677 מילים (כ-5 עמ'), 0 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 69942
ניתוח של החברה ופעילותה לפי המודלים הרלוונטיים מעולם הניהול האסטרטגי.
10,426 מילים (כ-32 עמ'), 13 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70443
ניתוח פנימי ארגוני של החברה והסביבה התחרותית בה היא פועלת עפ"י מודלים בתחום הניהול האסטרטגי.
11,649 מילים (כ-36 עמ'), 4 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 50496
מודל חמשת הכוחות של פורטר ויישימותו בחברת "פלאפון".
3,808 מילים (כ-11.5 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 67213
ניתוח הסביבה העסקית ובחירת אסטרטגיית על לחברה.
13,593 מילים (כ-42 עמ'), 0 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68567
ניתוח החברה והסביבה העסקית ובחירת חלופה אסטרטגית.
10,227 מילים (כ-31.5 עמ'), 22 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 68684
ניתוח סביבה, תחומי פעילות, ניתוח ענפי, הזדמנויות ואיומים.
1,695 מילים (כ-5 עמ'), 0 מקורות, 72.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100