היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 24
עבודה מס' 62160
התפתחות המחקר ואיפיונו.
9,161 מילים (כ-28 עמ'), 50 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66593
האם קיימת חובה על בתי הספר למשפטים לחנך את תלמידיהם לאתיקה, בנוסף על החומר המקצועי הכלול בלימודים לתואר במשפטים, ומהי יכולתם של בתי הספר למשפטים לעשות כן.
5,433 מילים (כ-16.5 עמ'), 28 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64300
מהן הסיבות להופעתן של "החברה הצבאית" ו"החברה האזרחית" בישראל, והאם תהליך זה מעיד על הופעתו של שסע נוסף בחברה הישראלית.
6,278 מילים (כ-19.5 עמ'), 7 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61110
בדיקת השלבים ההתפתחותיים וההבדלים האינדיבידואליים בהתקשרות לאם וקשרים אפשריים עם שהייה בטיפול חלופי ועם משתנה נוסף שהוא אובייקט מעבר.
6,820 מילים (כ-21 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66468
חווית המפגש של הנוסעים לארץ ישראל עם העיר יפו.
7,130 מילים (כ-22 עמ'), 27 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 65382
דו"ח הכולל תיאוריות מעולם התכנון בתיירות ובנוסף סיכום של ועדה שמונתה ע"י המדינה לצורך בדיקת תהליך תכנון מיזם תיירותי בעכו העתיקה. כולל הצגת אינטרסים של בעלי העניין השונים והקונפליקטים.
4,188 מילים (כ-13 עמ'), 9 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 63223
מבנים ופרויקטים של הסולטאן ותיאור נוסעים שביקרו בירושלים בתקופתו.
5,607 מילים (כ-17.5 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64860
הצעה לשינוי במערכות המידע של חברת "אל על", אשר יוביל לבסוף לשיפור הקשר בין החברה ללקוחות המוגדרים כ"נוסעים מתמידים" בקו נתב"ג ניו יורק בפרט, ובטיסות ארוכות הטווח בכלל.
3,245 מילים (כ-10 עמ'), 0 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 64742
הצעת למחקר בחברת 'אל על'
3,919 מילים (כ-12 עמ'), 25 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 24