היישום אינו מחובר לאינטרנט

ועדות מעקב - כלי נוסף ליישוב סכסוכים במשק הישראלי

עבודה מס' 033116

מחיר: 274.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הועדות תוך בדיקה כיצד השפיעו על יישוב סכסוכי עבודה, יעילותן ויחסי עבודה בישראל.

6,544 מילים ,18 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

בסיס הדיון התאורטי ב"סכסוך עבודה" במסכת יחסי העבודה, מעוגן במושג ה"קונפליקט" - ניגוד האינטרס, או העמדות השונות של הצדדים המעורבים. הדיון בקונפליקט, הן בהבטיו הפסיכולוגיים והן באחרים, תפס ותופס לא מעט "שטח" בדיון המדעי והיישומי - ולא פחות עוסקים החוקרים בשאלת דרכי יישובו. במהלך השנים הסתמנו שתי גישות מרכזיות בלימוד התחום: האחת שגרסה שהקונפליקט הוא "רע" - ויש לעשות הכל כדי למנעו, והאחרת המכירה בלגיטימיות של הקונפליקט ובהיותו חלק מהחיים, ואפילו מייחסת לו אלמנטים קונסטרוקטיביים.

בתחום יחסי העבודה נוספים לדיון בקונפליקט כמה מאפיינים נוספים: היותם של "הצדדים" - קרי העובדים ונציגותם מחד וההנהלה ונציגות המעסיקים מאידך - ברורים ומוגדרים; היותם של היחסים מתמשכים ובעלי תלות גומלין רבה; והיות מערכת היחסים ביניהם במשך שנים רבות יחסים כמעט "מלחמתיים". "סכסוך עבודה" עבר אף הוא את השלבים השונים, התאורטיים, שעברו למשל הסכסוכים הבינלאומיים או הכלכליים. ההכללה של היום גורסת כי הסכסוך שבתחום יחסי העבודה אמנם טבוע, במידה לא מבוטלת, בעצם מהותם של יחסי העבודה וקיומם של ה"צדדים" בהם, אך העמדות הקוטביות מתקרבות, והכלים - שבהם עושים הצדדים שימוש כדי להתגבר על חילוקי הדעות ביניהם - מתרבים ומשתכללים ואנו גם מקווים שכך גם האפקטיביות שלהם.
תקווה זו עדיין אינה מגובה במחקר אמפירי מספיק, ואף עבודה זו , שעניינה צמיחתו של מכשיר נוסף לטיפול בסכסוכי עבודה במשק הישראלי, אינה מספקת תשובות נחרצות בתחום זה.

עם זאת, ממצאי העבודה מצביעים על תהליך מעניין בעל מספר מופעים:
מתגלה חזרה מסוימת לטכניקות אוטונומיות (שיסודן בהסכם בין הצדדים ליחסי העבודה, במובחן מכאלה המבוססות על חוק של הפתרון, המבוססות על מעורבותם הבלעדית של הצדדים, במובחן מכאלה המבוססות על מעורבותו של "גורם שלישי חיצוני" (THIRD PARTY INTERVENTION).
ניסיון לתכלל את סוגי הסכסוכים ולצמצם את האבחנה שבין "סכסוך כלכלי" או של אינטרס, לבין "סכסוך משפטי", סכסוך על רכישת זכויות לעומת מימושן של זכויות שכבר נכתבו בהסכם אבחנה הקשה לעיתים במציאות המורכבת.
כל אלה מתרחשים ב"ועדות מעקב" שהן מוקדו של מאמר זה.


תוכן:

א. הקשר התיאורטי ודברי מבוא
ב. הרקע להקמתן של הוועדות
ג. איפיון הוועדות 1. הוועדה במגזר הפרטי (עסקי)
2. הוועדה במגזר הציבורי
3. הוועדה השלישית - הר"י (רופאים) והמעסיק הציבורי
ד. פעילות הוועדות -ניתוח כמותי
ה. כיצד השפיעו ועדות המעקב על הכלים הקיימים ליישוב סכסוכי עבודה
ו. יעילותן של ועדות המעקב
ז. השפעת פעילותן של ועדות המעקב על יחסי עבודה בישראל
ח. סיכום: לעתידן של ועדות המעקב

ט. ביבליוגרפיה

תגים:

מגזר ציבורי · יחסי עבודה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ועדות מעקב - כלי נוסף ליישוב סכסוכים במשק הישראלי", סמינריון אודות "ועדות מעקב - כלי נוסף ליישוב סכסוכים במשק הישראלי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.