היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66254
בחינה אקונומטרית של משתנים שונים המשפיעים על האבטלה כגון: עליה, מין, עובדים זרים, מקום מגורים וכדומה.
7,481 מילים (כ-23 עמ'), 22 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61937
השפעתם של משתנים חברתיים ואישיים.
14,955 מילים (כ-46 עמ'), 56 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61901
תמונת מצב ומכלול הבעיות של מערכת החינוך הבדווית בכלל ועיריית רהט בפרט והצעה לרענון ארגוני.
14,600 מילים (כ-45 עמ'), 45 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 61860
מהי תפיסתן העצמית של נשות קיבוץ עובדות, לאור השינויים והתמורות שחלו לאחרונה במערכת הקיבוצית.
18,800 מילים (כ-58 עמ'), 90 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 66143
באיזו מידה משתנה צריכת הפנאי בקרב נשים דתיות וחילוניות לפני נישואין ואחרי נישואין.
8,780 מילים (כ-27 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66293
סקירה תיאורטית ומבחן אמפירי לשיטת ניתוח הרב משתנים לחיזוי פשיטת רגל.
5,111 מילים (כ-15.5 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62138
אמידת הביקוש לכסף בישראל, האם הציפיות האינפלציוניות בישראל רציונליות ואלו משתנים נותנים תחזית לאינפלציה הצפויה.
5,434 מילים (כ-16.5 עמ'), 4 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 62680
סקירת מחקרים בנושא.
11,445 מילים (כ-35 עמ'), 72 מקורות, 628.95 ₪
עבודה מס' 62685
3,791 מילים (כ-11.5 עמ'), 20 מקורות, 374.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100