היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60552
דיון במוטיבים רמב"מים ספציפיים המופיעים בספרו של כהן ומאפיינים את עבודתו לאורך השנים.
9,263 מילים (כ-28.5 עמ'), 20 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 60482
ניתוח תשקיף.
6,085 מילים (כ-18.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65319
תוכנית עסקית הכוללת ניתוח השוק, המאפיינים, מקורות המימון, ההשקעות והתפעול של מכללה פרטית.
5,587 מילים (כ-17 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60702
סקירת המקורות הספרותיים ובחינת הקשר שלהם לממצאים הארכיאולוגיים.
7,140 מילים (כ-22 עמ'), 24 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60744
סקירת משק האנרגיה בעולם ובארץ, הבעיות הסביבתיות כמו אפקט החממה והטכנולוגיות השונות לניצול אנרגית השמש.
16,083 מילים (כ-49.5 עמ'), 60 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 65035
מהם אמצעי החישה מרחוק שעומדים לרשותנו ע"מ לצמצם את השפעת תופעת דליפת הדלק בים הפתוח ממקורות שונים.
3,576 מילים (כ-11 עמ'), 14 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60310
נסיון להערכת העובדות הידועות מהספרות הקדומה על כמה אירועים בחודשי חייו האחרונים של יוליוס קיסר תוך השוואת טכסטים של הסטוריונים קדומים ונסיון להסקת מסקנות מן ההבדלים שנתגלו.
11,406 מילים (כ-35 עמ'), 25 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 50942
תכנית עסקית להרחבת פעילות של חברה ושמטרתה היא גיוס הון ממקורות שונים.
8,870 מילים (כ-27.5 עמ'), 0 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 60127
העבודה בוחנת את מקורות החוק לעבודת שירות, את המשפט המצוי בהתבסס על דוחות ביקורת שונים ומנתחת את הסוגיות העולות מנקודת מבט של יעילות וצדק. כמו כן נבחן דין עבודת השירות באנגליה.
3,268 מילים (כ-10 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100