היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–5] מתוך 5
עבודה מס' 63673
ההבדל בין התנהגות הרכישה המקוונת בקרב גברים, לבין התנהגות הרכישה המקוונת בקרב נשים.
7,630 מילים (כ-23.5 עמ'), 23 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 67769
השפעת משתנים דמוגרפיים של הלקוחות בעידן הבנקאות באינטרנט על מידת השימוש בבנקאות המקוונת.
9,482 מילים (כ-29 עמ'), 18 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 69838
ניתוח העסק והצעת יישומים חדשים.
9,082 מילים (כ-28 עמ'), 14 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68132
השפעת ההבדלים באופני הצגת העצמי בתקשורת מקוונת ובתקשורת פנים מול פנים על הבניית אמון בקשרים בין אישיים.
4,905 מילים (כ-15 עמ'), 15 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 69538
הקשר בין מאפייני מידע וזמינות באתרי קניות באינטרנט לבין אמון הצרכן ברכישה מקוונת.
4,718 מילים (כ-14.5 עמ'), 22 מקורות, 423.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–5] מתוך 5