היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50565
עבודה זו נעשתה בתוכנת אקסס.
0 מילים (כ-0 עמ'), 0 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50740
מסד נתונים בתוכנת אקסס.
0 מילים (כ-0 עמ'), 0 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 69672
דרכי ההתמודדות של ארגון אל מול הסכנה של תקיפה ופריצה למחשבי הארגון, לשרתים ולמסדי הנתונים בה.
6,891 מילים (כ-21 עמ'), 5 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61199
סקירת מחקרים ונתונים.
4,427 מילים (כ-13.5 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61216
ניתוח נתונים סטטיסטיים.
2,391 מילים (כ-7.5 עמ'), 0 מקורות, 213.95 ₪
עבודה מס' 65722
זיהוי הביצועים הנוכחיים הבעייתיים של חברת תנובה והצעת שיפורים בהתאם למשאבים הנתונים בידינו.
10,611 מילים (כ-32.5 עמ'), 9 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 65719
האם החלת מס רווח הון בתחילת 2003 משפיעה על מחזורי המסחר במניות בבורסת ת"א. (כולל את הנתונים ואת הפקודות ב- STATA)
5,927 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 398.95 ₪
עבודה מס' 61250
בחינת נתונים שנלקחו מתוך הסקר החברתי הכללי שבוצע ע"י המרכז הלאומי לחקר דעת הקהל בארה"ב.
4,812 מילים (כ-15 עמ'), 23 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 60972
בחינה, באמצעות נתונים סטטיסטיים, של נושא אפליית נשים בכלל ומנהלות בפרט בישראל .
5,196 מילים (כ-16 עמ'), 26 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100