היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 94
עבודה מס' 65069
הדרכת העובדים ברשות שדות התעופה, חשיבותה, המניעים לה ושביעות הרצון ממנה.
9,445 מילים (כ-29 עמ'), 50 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 69390
ניתוח פסיכואנליטי, תרבותי וביקורתי.
18,527 מילים (כ-57 עמ'), 23 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67832
סקירת ספרות בנושא והצעה קצרה למחקר המשך.
2,178 מילים (כ-6.5 עמ'), 4 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 60111
בחינת השאלה כיצד השפיע שינוי השיח האזרחי בישראל על הצלחת ארגוני שמאל חוץ פרלמנטריים.
5,321 מילים (כ-16.5 עמ'), 22 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63910
כיצד ההתאמה בעליה ליבשה באה לידי ביטוי מבחינת המערכות.
2,013 מילים (כ-6 עמ'), 4 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65225
בדיקת היעילות של התוכניות השונות לשיפור הלימודים בחינוך הבלתי פורמלי, תוך תוך התייחסות למרתון הלימודי כפי שיושם במתנ"ס "בית דני" בתל אביב.
7,977 מילים (כ-24.5 עמ'), 16 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66632
שיטת פסיקתו של הרב שלמה גורן, מקור הסמכות ממנה שואב את פסיקותיו, יחסו לכוח דהיתרא, יחודיות הפסיקה שלו בהשוואה לפוסקים אחרים.
6,928 מילים (כ-21.5 עמ'), 26 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 66580
הצגת הצורך האקוטי לקדם את המגמה לפיה על מנת להרשיע אדם על סמך הודאתו תידרש, על פי רוב, תוספת ראייתית חזקה יותר - מסוג סיוע.
10,939 מילים (כ-33.5 עמ'), 41 מקורות, 410.95 ₪
עבודה מס' 66695
בחינת מחקרים ונתונים על מנת לענות על השאלה האם ניתן לראות השפעה של עולים חדשים על פיתוח התעשייתי של הנגב?
4,717 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 94