היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 29
עבודה מס' 67312
נקודות הציון היסטוריות והרשמים ההיסטוריים שהשאירה אחריה הן במנהגים והן בארכיאולוגיה.
2,294 מילים (כ-7 עמ'), 7 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60826
סקירת מצוות ומנהגי החג תוך התייחסות לקיומם בעדות השונות.
10,900 מילים (כ-33.5 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60508
כיצד עשה פסבינדר שימוש בכלים הקולנועיים להדגשת רעיון הניכור והזרות החברתית, בחברה ששנאה את הזר ועשתה לה למנהג קבוע להשמידו.
14,241 מילים (כ-44 עמ'), 17 מקורות, 495.95 ₪
עבודה מס' 50913
מקורות המנהג, סידור הקערה ותיאור מרכיביה השונים.
3,787 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 41527
לוח השנה היפני וסקירת הטקסים, המאכלים, הקישוטים וחיזוי לשנה הקרובה בחקלאות והדייג.
4,614 מילים (כ-14 עמ'), 3 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 67348
דמותו של אליהו הנביא, מנהג "הכוס של אליהו הנביא", מנהג פתיחת הדלת וביאת המשיח.
4,978 מילים (כ-15.5 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61039
מפגש בין חוק ומסורת כפי שהוא משתקף במוסד הנישואין הבדווי בנגב.
3,137 מילים (כ-9.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61157
דיון במשמעויות השונות של המנהג.
7,570 מילים (כ-23.5 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64081
הבדווים בישראל פועלים בהשפעתן של שלוש מערכות שונות: המשפט המנהגי ('ערף'), השריעה האסלאמית והחוק הישראלי לו הם כפופים.
8,654 מילים (כ-26.5 עמ'), 24 מקורות, 357.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 29