היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50199
רקע, העלאת הנושא לסדר היום הציבורי, עמדות כל הנוגעים בדבר והתוכניות לגבי השטח.
3,852 מילים (כ-12 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 41055
רקע, המעורבות של הממשל, יחס הממשל והציבור האמריקני אל מדינת ישראל והאוריינטציה של יהדות ארה"ב בזמן זה.
4,990 מילים (כ-15.5 עמ'), 4 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 40270
התמודדות הממשל עם מחאה חוץ-פרלמנטרית,הדרדרות לפשיעה והשוואה בין המדינות.
6,536 מילים (כ-20 עמ'), 17 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 70254
בחינת היחסים ההדוקים בין הצבא והממשל בסוריה.
2,985 מילים (כ-9 עמ'), 18 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 64555
מהי האחריות המוסרית שנושא קהל הצרכנים מול האחריות המוסרית שנושא הממשל, ומי נושא באחריות מוסרית במרחב הבינלאומי, מקרה סדנאות היזע.
12,850 מילים (כ-39.5 עמ'), 23 מקורות, 410.95 ₪
עבודה מס' 66292
הבדלים בתפיסות מוסריות ועמדות כלפי קוד ממשל תאגידי בין תלמידי התמחות במימון להתמחות במשאבי אנוש. (תאור קצר ראי/ה בתקציר).
5,782 מילים (כ-18 עמ'), 6 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 61394
הפרובלמטיקה באיחוד רשויות בישראל, מסמך עקרונות לפיתוח מטרופולין ת"א והצגת המקרה של מטרופוליו אינדיאפוליס.
8,754 מילים (כ-27 עמ'), 34 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 50973
בחינת הסוגים השונים של תרבות פוליטית וההתאמה בינה לבין צורת המשטר.
2,941 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50891
רקע תיאורטי, הגורמים המעורבים וניתוח קבלת ההחלטה.
3,131 מילים (כ-9.5 עמ'), 8 מקורות, 191.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100