היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61627
זמנית, לא ניתן לרכישה
עבודה מס' 61684
היחס לגרמניה כתחילת הנטישה של הגישה הבדלנית האמריקאית.
3,214 מילים (כ-10 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66052
תפיסת תהליך הערכה המודיעיני הישראלי לאור תפיסת הביטחון הישראלית המסורתית ,לפני מלחמת יום הכיפורים ואחריה.
2,730 מילים (כ-8.5 עמ'), 16 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61561
הגורמים לפרוץ המלחמה וניתוח המשבר הפוליטי בישראל.
9,710 מילים (כ-30 עמ'), 32 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61539
"המלחמה הטוטאלית" של גבלס והשתקפותה בקולנוע של סוף הרייך השלישי.
5,200 מילים (כ-16 עמ'), 27 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61549
באיזו מידה חלו שינויים במעמדה, תפקידה ויוקרתה הבין לאומיים של בריטניה.
6,672 מילים (כ-20.5 עמ'), 45 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 66141
בחינת הפערים שנוצרו בין הסביבה הביצועית לסביבה הפסיכולוגית של בוש, והשפעתם על מידת ההצלחה של מדיניות החוץ.
8,087 מילים (כ-25 עמ'), 60 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 66151
תפקודם של אנשים לאחר שעברו טראומה קשה כגון השואה, והשפעותיה של הטראומה על המשך חייהם.
11,959 מילים (כ-37 עמ'), 38 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61906
מלחמה ושלום כפי שהן משתקפות ביצירותהם של אריסטופנס ואייסכילוס.
7,564 מילים (כ-23.5 עמ'), 12 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100