היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 39
עבודה מס' 60550
בחינת הטענה כי מושגים מסוימים ותפיסות מסוימות בדיני זכויות היוצרים נס ליחם והם אף מדכאים את היצירתיות.
22,193 מילים (כ-68.5 עמ'), 70 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 64537
סקירת המורכבות בהגדרת מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ויהודית. תוך נסיון לבדוק מי אמור לדון בנושא זה, כנסת ישראל או בית הדין הגבוה לצדק.
5,673 מילים (כ-17.5 עמ'), 13 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 66920
תוכנית שיווקית על כל שלביה של השקת מוצר חדש של חברת מי עדן, כולל ביקורת על המהלך ומתן דגשים מיוחדים לפעולות שנעשו ושלא נעשו.
5,395 מילים (כ-16.5 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60998
מהו הסדר הראוי של אחריות הורים כלפי מי שניזוקו מהתנהגותם המסוכנת של ילדיהם הקטינים.
1,559 מילים (כ-5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60276
סקירת החברה והסביבה העסקית וניתוח אסטרטגי.
8,030 מילים (כ-24.5 עמ'), 0 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 51088
0 מילים (כ-0 עמ'), 0 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 51075
תיאור החברה והענף, ניתוח הדוחות הכספיים והערכת שווי החברה.
4,900 מילים (כ-15 עמ'), 0 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 67768
התפלת המים בארץ ובעולם, שיטות ההתפלה השונות תוך ניתוח העלויות הכלכליות לכל שיטה.
5,463 מילים (כ-17 עמ'), 10 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60635
האם תיתכן הקמת רשות מים אזורית על רקע השאלות ההידרופוליטיות המאפיינות את האזור?
6,791 מילים (כ-21 עמ'), 8 מקורות, 373.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 39