עבודות [1-9] מתוך 27 :: [עמוד 1 מתוך 3]
עבור לעמוד: 1 2 3 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "מחאה":

עבודה מס' 20591 SHOPPING CART DISABLED
מחאה חילונית לעומת מחאה דתית-חרדית, 1995.
סקירת צורות המחאה בארץ, ההבדלים בין המחאה החילונית לדתית, ההתארגנות, תיאור פעולת המחאה, מחקר אמפירי ועוד.
5,031 מילים (כ-15.5 עמודים), 15 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודה זו היא לסקור את צורות המחאה בארץ תוך השוואה למחאה של הציבור הדתי בארץ מול המחאה של הציבור החילוני. תכלית העבודה היא להעריך האם למחאות דתיות יש תגובות או תוצאות אחרות.

הצגת הנושא
מחאה באה למעשה על מנת לשנות את  עמדות הצד השני, ולגשר על פערים, והאמור הוא במיוחד במחאה דתית. הנתק בין "דתיים" ל"חילוניים" הוא עמוק ואולי אף העמוק והקשה ביותר לתיקון מבין כל הנתקים שנתהוו בדורנו בעם היהודי.
ראשיתו של נתק זה הוא במאה ה-18 והגורם הישיר לו היה המפגש בין מסורת יהודית תורנית שעיצבה במשך דורות את המסגרות, את אורחות החיים ואת האמונה של העם, לבין התרבות החילונית האירופאית, כפי שבאה לידי ביטוי במוסדות המדינה. בארגון החברה ובמוסרה, במדעים, בטכנולוגיה, במקצועות הכלכלה ובהבעה היצירתית לסוגיה.
חומרת העימות בין שתי קבוצות אלה נובעת מבסיסן האידאולוגי. שתי הקבוצות חלוקות על רוב ההיבטים הקיומיים של חיי היום יום מה מותר ומה אסור לאזרח לעשות? האם צריכים לשלוט במדינה כללי המוסר וקובץ החוקים הדתיים או האזרחיים? מערכות אלה קובעות את אורח החיים של כל אזרח ואזרח. לפיכך נודעת להן חשיבות רבה. הקושי הינו שבשני אורחות חיים אלה ישנם רכיבים רבים שאינם ניתנים לגישור, שכל אחד מהם מושתת על בסיס ערכי או דתי מסויים שעליו אין כמובן הסכמה בין הקבוצות. המאפיין המיוחד והפרדוקסלי של היחסים בין שתי הקבוצות הוא שקבוצת הרוב מסכימה שקבוצת המיעוט תנהג ע"פי אורח החיים וכללי ההתנהגות שלה ואילו קבוצת המיעוט דורשת כי אורח חייה, לפחות בצדדיו הציבוריים יהיה לחוק המדינה ולתקן ההתנהגות של האוכלוסיה כולה.
מנקודת מבט פסיכולוגית חברתית רוב חברי שתי הקבוצות חיים בנפרד אלה מאלה מבחינה פיסית ונפשית כאחד. בכללו של דבר קיימות קהילות ושכונות נפרדות לשתי הקבוצות.

ראשי פרקים:
1.מבוא
2.התארגנות ומחאה חברתית
3.יחסי דתיים חילוניים
4.תאור פעילויות המחאה
5.מחקר אמפירי
    א.המטרה
    ב.השיטה
    ג.התוצאות
6.סיכום העבודה
7.ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 69819 SHOPPING CART DISABLED
ייצוג מחאות בתקשורת, 2013.
בחינת ההבדל בסיקור מחאת הדיור בשבועיים הראשונים בין עיתון פופולארי לעיתון איכותי - הארץ לעומת ידיעות אחרונות- YNET.
9,804 מילים (כ-30 עמודים), 17 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו אבחן את אופן הסיקור של מחאת הדיור בשבועיים הראשונים בעיתון הפופולארי- Ynet"" (ידיעות אחרונות) לעומת העיתון האיכותי- "הארץ". סקירת הספרות תכלול שלושה ראשי פרקים: ראש הפרק הראשון יעסוק ב"ז'אנרים של עיתונות" ויחולק לשניים: "עיתונות פוליטית אז ועתה", ו"עיתונות איכותית מול עיתונות פופולארית". ראש הפרק השני יעסוק ב"מוחים ומחאה בתקשורת", וראש הפרק השלישי יעסוק ב"רשת והתקשורת".
בעבודה זו אני יוצאת מנקודת המוצא של אסכולת פרנקפורט (Marcuse, 1964) כאשר אטען כי ישנו מצב של תודעה כוזבת (Cloward, 2012).
מחקר זה יבדוק את ההבדל בין סיקור המחאה שנעשה על ידי עיתון ידיעות אחרונות לבין זה שנעשה על ידי עיתון הארץ. במחקר זה יבדקו 16 כתבות בסך הכל כאשר חצי מהן מן העיתון האחד, וחצי מהעיתון השני, החל מתחילת המחאה ועד שבועיים אחריה. על מנת לבחון את ההבדל אשתמש בניתוח כמותי (בולטות- priming) ואיכותני (מסגור- framing) של הכתבות על מנת לעמוד על ההבדל בסיקור מחאת הדיור בשבועיים הראשונים בין שני העיתונים (האיכותי לעומת הפופולארי).

תוכן עניינים:
מבוא
סקירת ספרות
   1: ז'אנרים של עיתונות
   א': עיתונות פוליטית- אז ועתה
   ב': עיתונות איכותית מול עיתונות פופולארית
   2: מוחים ומחאה בתקשורת
   3: הרשת והתקשורת
מתודולוגיה
ניתוח והצגת ממצאים
  חלק א'- מסגור: ידיעות אחרונות
  חלק א'- מסגור: הארץ
   חלק ב'- בולטות:
סיכום ודיון
רשימה ביבליוגראפית

מתוך העבודה:
האנציקלופדיה לתקשורת (Grabe & Kleemans, 2013) מגדירה עיתונות צהובה כזו העוסקת בחדשות סנסציוניות, מפרה מושגים של הגינות חברתית, ודוחקת סיפורים חברתיים משמעותיים. תוכן החדשות בצהובון הינו משעשע, מרגש ומהנה בזמן שחדשות "ראויות" נועדו לשפר את הידע הפוליטי והחברתי של הקהל על ידי פנייה שלא דרך הרגש.
 
עבודה מס' 64370 SHOPPING CART DISABLED
המשמעות של שירי מחאה מזרחיים , 2000.
האם שירים בעלי גוון מחאתי יוצרים אסוציאציות שונות אצל ספרדים (יוצאי עדות המזרח) המרגישים מקופחי לעומת אשכנזים, שלכאורה הם המקפחים.
7,290 מילים (כ-22.5 עמודים), 29 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת העבודה הנוכחית היא לבדוק האם שירים בעלי גוון מחאתי יוצרים אסוציאציות שונות אצל ספרדים (יוצאי עדות המזרח) המרגישים מקופחי לעומת אשכנזים, שלכאורה הם המקפחים.
שני שירים שידונו להלן, לדוגמא, הם השירים: "איזו מדינה" מאת אלי לוזון בו הוא מתלונן על צורת ניהול של המדינה. השיר השני הוא "קוראים אותי בבר" מאת מוטי גלעדי- בו הוא שר על זמר מרוקאי ששיריו אינם מושמעים ברדיו בשל "ביורוקרטיה אשכנזית".
להערכתי מתבגרים שמאזינים למוסיקה פופולרית (פופ/רוק) הינם בעלי עמדות תרבות שמרניות יותר, ממתבגרים ששומעים מוסיקה אחרת- מזרחית.
את השערתי אבדוק באמצעות שאלון עמדות, שיבדוק את עמדותיהם והעדפותיהם המוזיקליות של הנבדקים.
כמו כן, השאלון יבדוק האם גם הנבדקים משייכים את עמדותיהם להעדפה מוזיקלית מסוימת.
אוכלוסיית המחקר כלל האנשים שפגשתי בתאריכים 15 בינואר 2001 ועד 31 בינואר 2001. המדגם היה על 100 איש.

השערות המחקר העיקריות הן:
- יש הבדל בין אשכנזים למזרחיים בתפיסת המחאה המושמעת בשירים.
- השירים יהיו בעלי משמעות רבה עבור המזרחיים.
- יש קשר בין כמות ההאזנה לשירים לבין תפיסת המחאה המושמעת בהם.

ראשי פרקים:
מבוא
הקדמה- השפעת המוסיקה
השסע התרבותי בישראל
המוסיקה כסוכן חיברות
שיטת המחקר
  שיטת המחקר
  מגבלות המחקר
  השערות המחקר
תוצאות
סיכום העבודה
ביבליוגרפיה
נספח- דוגמת השאלון

מתוך העבודה:
אחד האלמנטים עלהם התבססו החוקרים היתה כמות הדציבלים אותה שומעים אנשים. רעש של רחוב רגיל מגיע ל- 80 דציבלים, וניתן להניח כי לרעש כזה אנו מתרגלים. לעומת זאת, רעש גבוה יותר מן הסתם יעורר את חושינו.
גורם נוסף בקול הוא המקצב. למספר המקצבים במוסיקה יש יכולת לסחוף אותנו, להרים אותנו לרמה חדשה של מודעות חושית. צורות כאלו של מוסיקה, על פי קרל סישו יוצרות צורה מתונה של אקסטזה או צורה של חופש. לצורך מקצביות אחרת, ביחוד לפעימה מקוטעת הקיימת בצורות מסוימות של מוסיקת רוק יש השפעה מחלישה או מרוקנת על גוף האדם. המקצב המסוים הזה גורם לאובדן האיזון שבין שני חלקי המוח, וכתוצאה מכך נוצרים קשיי תפיסה קשים וכן מספר תופעות המציינות ראשיתה של חרדה. במקרה כזה כל הגוף נכנס למצב של מתח וחרדה.
 
עבודה מס' 21134 SHOPPING CART DISABLED
ההתנועה הקומוניסטית בישראל כתנועת מחאה, 1995.
סקירת התנועה תוך עמידה על מאפיניה, פעולותיה ומארג היחסים עם מפלגות אחרות תוך בדיקה מאפייני תנועת מחאה.
4,764 מילים (כ-14.5 עמודים), 17 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המערכת השלטונית בארץ הינה מערכת די צעירה. היא הוקמה למעשה עוד לפני קום המדינה אולם החלה לפעול בצורה עצמאית רק בשנת 1948.
רוב מקימי המערכת השלטונית היו אנשים אשר קיבלו את חינוכם במוסדות בחו"ל וינקו אידיאולוגיות שונות אשר ראו בארצות מגוריהם. רוב אנשי השלטון בארץ היו עולי רוסיה או פולין אשר ידעו את טעמו של המרקסיזם-לניניזם ואת צפוניו ולכן נהו לעיתים אחריו.
המפלגה הקומוניסטית הישראלית והמשכיה (והתנועה הקומוניסטית בישראל) היא מפלגה אשר שורשיה עמוקים משורשי המערכת בארץ וגם רעיונותיה הינם רעיונות יותר עמוקים. מאחורי התפיסה הכלכלית, ביטחונית לאומית וסוציולוגית עומדת האידיאולוגיה המרכסיסטית אשר היוותה לא אחת עילה להתנגשות עם הימין הקיצוני או אפילו עם השמאל המתון בארץ.
מק"י הוקמה עוד לפני הקמת המדינה ופעלה במישורים רבים. באותו זמן היה לה גישה גם למפלגת השלטון ברוסיה והיא שאבה ממנו חלק מרעיונותיה האידיאולוגים. בשנת 1956 הוקמה רק"ח האשר גם היא היתה מפלגה אנטי מערכתית . ב-1977 נוסדה חד"ש- גוש אלקטורלי שבמרכזו עמדה רק"ח ואשר השתתפו בה קבוצה יהודית של פנתרים שחורים וקבוצה ערבית לא קומוניסטית. שתי מפלגות אלו היו בעלות אוריאנטציה חילונית ברורה, ולכן יכלו להגמיש עצמן ברבות השנים .

מטרת עבודתי היא לסקור את תולדות התנועה הקומוניסטית הישראלית על מנת לעמוד על מאפייניה, פעולותיה, ומארג יחסיה עם המפלגות האחרות ולראות כיצד  מאפיינים תיאורטיים של תנועות מחאה מתקיימים בתנועה זו.
לסיכום אנסה להעריך האם המפלגה הקומוניסטית ורעיון הקומוניזם נעלם מהמערכת הפוליטית הישראלית.

ראשי פרקים:
1. מבוא והצגת הנושא
2. הקדמה- אידיאולוגיה קבוצתית ומהותה
3. היווצרות תנועת מחאה
4. התנועה הקומוניסטית בישראל
א. מקימי התנועה והשפעת בריה"מ עליה
ב. הופעתה של מק"י
ג. פילוג מק"י והקמת רק"ח
ד. עלייתה של חד"ש
ה. יציבות בתנועות הקומוניסטיות
ו. מדיניות השמאל
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 70135 SHOPPING CART DISABLED
מחאת העובדים הסוציאליים - 2011, 2011.
האם יכולה תנועה להיחשב כתנועת מחאה ערכית אם המכנה המשותף של חבריה הוא פרופסיונאלי?
10,440 מילים (כ-32 עמודים), 13 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודתי ברצוני לבדוק אם יכולה מחאה, הקשורה במקצוע, לייצר אפקט של מחאה ערכית אמיתית בתוך תנועת מחאה העונה על הקריטריונים המתאימים. בכדי לבדוק זאת חיוני לא רק לחקור את אופי התנועה עצמה אלא גם את יחס התקשורת אליה ואת התגבשות דעת הקהל בעקבות זאת. לכן, אחקור כיצד הופכת תנועת מחאה מקצועית את המאבק הערכי שלה לעיקרי באמצעות הארגון הפנימי והאסטרטגיה אל מול אמצעי התקשורת. אעשה זאת על-ידי חקירת מקרה המבחן של מחאת העובדים הסוציאליים בחודשים פברואר עד מארס, שנת 2011. ראשית, אציג את ארגון העובדים הסוציאליים "עו"סים שינוי", וכיצד הפך לתנועת מחאה ערכית. שנית, אראה כיצד קיבלה התקשורת את הארגון הייחודי, וכיצד משום כך הצליח, בתחילה, לייצר דעת קהל חיובית כלפיו. לאחר מכן אבדוק כיצד גרמו השינויים הבירוקרטיים והמערכתיים, תוך כדי המחאה עצמה, להפיכת כיוונה ולשינוי גם בסיקור התקשורתי שלה. אבחן זאת  מצד התנועה עצמה, ומצד התקשורת.

ביחס לשאלת המחקר, האם יכולה תנועה להיחשב כתנועת מחאה ערכית אם המכנה המשותף של חבריה הוא פרופסיונאלי - אעלה שתי השערות הנוגעות ליחסי הגומלין בין התנועה לבין התקשורת.
השערה ראשונה: ככל שתגדל כמות הסיקור התקשורתי, כך תודגש המטרה הערכית של הארגון המוחה. דבר זה תלוי רבות באסטרטגיה שבוחר הארגון לאמץ אל מול אמצעי התקשורת מחד, ובאינטרסים של הגורמים המסקרים מאידך. לעיתים קרובות יהיה שוני בין האסטרטגיה לבין האינטרסים. הבירוקרטיה של קבוצת המחאה יכולה להועיל לה מאוד כאשר מדובר במחאה המתקיימת לאורך זמן ובאופן מוסדר אל מול התקשורת, אך דבר זה עלול להעיב על הערך שהיא רוצה להשיג ושבכוונתה להגביר את תשומת הלב אליו. הדבר מוביל לבדיקת השערה נוספת. השערה שנייה: ככל שתגבר הבירוקרטיה בתוך התנועה, כך אולי יגבר הסיקור התקשורתי, אך בו בזמן, תיטשטש המטרה הערכית שרצתה התנועה להעביר לציבור, והפרופסיונאליות תמוסגר על חשבון הערך ששאפו המוחים לשנות. אחקור זאת תוך כדי השוואה במקרה המבחן, בין המחאה הכלכלית הספציפית שהייתה מטרת איגוד העובדים הממלכתי, לבין המחאה הערכית האוניברסאלית, שהייתה המטרה הראשונית של תנועת המחאה.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. מבנה תיאורטי
2.א. מארגון עובדים לתנועת מחאה
2.ב. התקשורת ותנועות המחאה
2.ג. ערך או פרופסיה?
3. שיטה
3.א. הסיקור התקשורתי - ניתוח תוכן כמותי
3.ב.  אסטרטגיה של תנועה אל מול תקשורת ולהיפך - ניתוח ראיונות איכותני
4. ממצאים
5. דיון וסיכום
ביבליוגרפיה
נספחים:
נספח א' - רשימת הכתבות למחקר ניתוח התוכן
נספח ב.1. - דף הקידוד
נספח ב.2. טבלת הממצאים של ניתוח תוכן הכתבות
נספח ג.1. ראיון עם כתב - תמלול.
נספח ג.2. ראיון עם נציגי תנועת עו"סים שינוי - תמלול.

מתוך העבודה:
חשיבות רבה נודעת לביסוס ולביאור האינטרסים של תנועת מחאה הקמה מתוך ארגון עובדים בכדי לזכות בלגיטימציה (הרמן, 1996) - שכאמור, לוקה בחסר עקב היותה ממוסגרת כאינטרסנטית פרופסיונאלית, שאינה קשורה למחאה אוניברסאלית אבסולוטית. ביאור זה ניתן לעשות דרך אמצעי התקשורת וההופעה בהם. כלי התקשורת הם הספקים הבלעדיים של מידע המגיע אל בני האדם על המתרחש בסביבתם. יותר מזה - המידע לא רק מגיע אל הציבור דרכם, אלא גם משפיע על עיצוב הדעה ועל ביסוס העמדה בקרב הציבור (שם, עמ' 197). על התנועה החברתית להחדיר לכלי התקשורת את מטרת-העל שלה ואת השינוי שהיא רוצה ליצור, תוך כדי תחרות עם מטרות הגורמים המנוגדים לה (שם, עמ' 213).
 
עבודה מס' 68464 SHOPPING CART DISABLED
צ'רלי צ'פלין - קומדיה ומחאה, 2006.
בחינת אמירותיו ומחאותיו של צ'פלין כנגד המשטר והממשל והאופן הקומי שבו הוא עושה זאת.
9,396 מילים (כ-29 עמודים), 11 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
צ'רלי צ'פלין היה אחד מגדולי הבמאים אשר טבע את חותמו בתחום הקולנוע בכלל ובתחום הסרטים האילמים והקומיים בפרט. כשרונו המיוחד כפנטומימאי וכשחקן הובילו אותו משחקן בסרטיו הקומיים של מק סנט להפיק ולביים סרטים בעצמו. יש שאומרים שהוא אף היה אדם קשה לעבודה וכי כל פרט ופרט קטן היה נמדד שוב ושוב עד אשר היתה מתקבלת התוצאה הרצויה. הקו המנחה את סרטיו של צ'פלין, הן בתקופת סרטיו הקצרים והן בתקופת סרטיו הארוכים והעלילתיים הוא הקומדיה והספלסטיק. מכיוון שעברו גדוש במשחק קומי כך גם סרטיו מציגים את רעיונותיו. צ'פלין מצליח להעביר את רעיונותיו, אשר יש בינהם מכנה משותף, באמצעות הומור וצחוק.

במחקר זה נתחקה אחר סרטיו של צ'רלי צ'פלין וננסה לבחון את אמירותיו ומחאותיו כנגד המשטר והממשל, וכן נבחן את האופן הקומי שבו הוא עושה זאת. ננסה לבחון ולהעריך מדוע צ'רלי צ'פלין מעביר את מחאותיו בסרטים בצורה הומוריסטית וסאטירית. נבדוק את ההשפעות השונות של החיים המודרנים, הדמוקרטיים על צ'פלין וכיצד הן באות לידי ביטוי ביצירותיו השונות.
בעקבות צפייה בסרטיו של צ'רלי צ'פלין ננסה להוכיח כי צ'פלין ניסה להעביר מסרים חדים מאוד ואף מחאתיים בסרטיו. צ'פלין משתמש ביכולותיו הקומיות על מנת להעביר את מגוון המסרים שלו, הוא מעמיד את דמות ה"נווד" במגוון רב של מצבים וסיטואציות שבהם אנו מגלים את הממשל ועוונותיו, וכיצד הוא מתייחס לחלשים ולאזרחים בכלל.  
לצורך מחקרנו נבחן ונחקור את הסרטים הבאים: "חיי כלב" 1918, "יום המשכורת" 1922, "אורות הכרך" 1932, "זמנים מודרניים" 1936, :"הדיקטטור הגדול" 1940, "מלך בניו-יורק" 1957.
הסרטים שנבדקו הינם סרטים מתקופות שונות בחייו של צ'פלין אשר נוגעים בנושאים שונים. הבחירה בסרטים הם לפי נושא הסרט אשר נבדק לפני הבחירה וידע כללי אשר היה לנו לפני שהגענו לעשות את המחקר.
אנו נתאר בכל סרט את העלילה וכן נתאר את רגעי הקומדיה וההומור כפי שצ'פלין מציג אותם. בין אם זה בהומור בפנטומימה בסרט האילם "יום המשכורת" ובין אם זה בסרטים המדברים והמאוחרים שלו כאשר ההומור מתבטא בכתיבה שנונה ובהבעות פניו של צ'פלין.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. רקע תיאורטי
תפיסת האחריות החברתית
ריאליזם בקולנוע
סאטירה והומור בקולנוע
הקולנוע האמריקאי- המשבר הכלכלי
התפתחות הקולנוע כמדיום בארה"ב
תאורית ה"אוטר"
צ'רלי צ'פלין התקופה הראשונה
התקופה השנייה
3. מערך המחקר
מטרת המחקר
שאלת המחקר
אוכלוסיית המחקר
4. הצגת הממצאים
חיי כלב A dogs life 1918 1
יום המשכורת  PAY DAY  1922
אורות הכרך  City Lights  1931
זמנים מודרניים  Modern Times   1936
הדיקטאטור הגדול  The Great Dictator  1940
מלך בניו יורק A King in New York   1957
5. דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
צפלין חוזר למועדון ומהמם את ארו של אחד הגנבים, ובסצנה משעשעת ביותר הוא הופך להיות הידיים של הגנב וגורם לגנב השני להעביר אליו בחזרה את הכסף. לאחר מרדף של הגנבים ובעל המועדון בליווי של יריות על בעל דוכן לנקניקיות, הארנק עם הכסף מגיע לצ'פלין והוא ואוהבתו הזמרת עוברים לגור בכפר. בסרט אנו צופים בדמות השוטרים הרעים אשר צ'פלין בורח מהם וגורם להם להתנהג באופן מצחיק ומבדח (הוא גורם להם לרוץ ממקום למקום, ובועט לאחד מהם בישבן). וכן הוא מציג את האופן הקפיטליסטי שבו העסקים עובדים. הזמרת לא גורמת לקהל להוציא כסף ולקנות ולכן היא מפוטרת.
 
עבודה מס' 60076 SHOPPING CART DISABLED
שלום עכשיו כתנועת שלום/מחאה פוליטית-אליטה חדשה או יצוג אותנטי של דעת הקהל, 1999.
הצגת התנועה כמקרה מבחן להשתתפות פוליטית חוץ פרלמנטרית.
3,263 מילים (כ-10 עמודים), 12 מקורות, 175.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
לאחר כיבוש השטחים ע"י ישראל במלחמת ששת הימים, התלבטה ישראל לגבי עתידם ולמרות שלא חשבה על התפשטות טריטוריאלית- ויתור על שטחים בא בחשבון, לפי תפיסת המנהיגות הפוליטית, רק כתוצאה ממו"מ ישיר לשלום.
מס' תהליכים החלו לתפוס תאוצה ולהכשיר את הקרקע לעלייתן של תנועות חוץ ממסדיות: הדילמות האידיאולוגיות- פוליטיות ביחס לעתיד השטחים, כרסום במעמדה של מפא"י כמפלגה דומיננטית, פרשת "לבון", הקמת רפ"י ב-1965, מחדלי מלחמת יום הכיפורים שקושרו ישירות לשלטון הותיק והתחזקות הגוש הימני- חירות עד להפיכתו לגורם לגיטימי (כולל השתתפותו בממשלת איחוד לאומי במשך שלוש שנים בשנים 1970-1967)  היכול למשול ויש לו עוצמה אלקטוראלית משלו שהוכחה בבחירות 1977.
זאת ועוד, אמצעי התקשורת ההמוניים סייעו לקבוצות אינטרס נוספות ותנועות מחאה רבות לבוא לידי ביטוי בד בבד עם הקיטוב הפוליטי: במישור החברתי "הפנתרים השחורים", ובמישור האידיאולוגי- לאומי "גוש אמונים" וישנן דוגמאות נוספות.
נוצרה מערכת פוליטית לא יציבה, כאשר המפלגה השלטת בקואליציה (מפלגת המערך ולאחר מכן הליכוד) חסרת וטו על ההתרחשויות הפוליטיות ואינה בעלת עוצמה רבה כפי שהייתה מפא"י, גולדברג מכנה תקופה זו בשם בתר- דומיננטיות (1974-1981), ולאחר מכן תקופת הדו- גושיות (1981 ואילך), וטוען שאובדן הדומיננטיות השתקף גם באובדן יכולת ההכרעה של הממשלה בתחום המדיניות החשוב ביותר- גורל השטחים והביטחון הלאומי.1
התפתח אגף "יוני"- שינוי, ר"ץ, של"י, הרשימה המתקדמת לשלום, רשימת לובה אליאב ו -"שלום עכשיו" במטרה ליצור דינמיקה שתביא לתוכנית שלום על בסיס פשרה טריטוריאלית.
----------------------------------------------------------------------------
המפלגות בישראל: ממפלגות המון למפלגות אלקטוראליות/ גיורא גולדברג, הוצאת רמות, 1992, עמ' 41-40.

תוכן עניינים:
פרק א: רקע תיאורטי:
רקע כללי לתנועות המחאה/ תנועות חברתיות

פרק ב: הצגת מקרה המבחן:
1. רקע כללי לתנועות המחאה בארץ
2. דרכה של "שלום עכשיו"

פרק ג: דיון אנליטי וניתוח מקרה המבחן:
1. ניתוח מבנה התנועה וערכיה
2. אפיון הרכב התנועה והאידיאולוגיה שלה

פרק ד: סיכום
סיכומי הטיעונים

פרק ה: ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 10325 SHOPPING CART DISABLED
מחאה חברתית.
דור ראשון מול דור שני- סקירת המחאה החברתית בדורות הראשונים והשניים, השנים בהם עלו העולים ארצה לעומת שנות השיבעים תחילת שנות השמונים.
4,938 מילים (כ-15 עמודים), 15 מקורות, 185.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נושא העבודה הוא לבדוק את המחאה חברתית בדור ראשון והמחאה בדור שני. תכליתה הוא לערוך השוואה בין שתי התקופות: 1954-1949 בה הגיעו העולים לארץ ושוכנו ישירות במעברותלעומת שנות השיבעים ותחילת השמונים על מנת לראות מהם המאפיינים של כל תקופה.
העבודה תתחלק לשלושה חלקים:
חלק ראשון- סקירת מחאת הדור הראשון (מחאת העולים בקליטתם).
חלק שני- מחאת הדור השני משנת .1976 -1971
החלק השלישי ישווה בין שתי התקופות: בסיס המחאה, הסיבות לה, מיהם המוחאים, האם הצליחה ומדוע, האם נכשלה ובאיזו מידה.
כמו כן תושוה מידת הצלחתם כאשר הקריטריון העיקרי יהיה הפניית תשומת הלב החברתית אליהם ובעקבותיה הפניית משאבים חברתיים כלכליים לאותה קבוצה.

ראשי פרקים:
1. הצגת הנושא
2. פעילות מחאה והמסגרת שלה
3. פעילות מחאה בדור ראשון (מחאת קליטה) (1948-1954)
4. פעילות מחאה בדור שני  (1971-1976)
5. דיון- השוואה בין השניים
           א.בסיס ניתוח
           ב.הניתוח
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 63332 SHOPPING CART DISABLED
הדמוקרטיה הישראלית בפעולה, הפנתרים השחורים - פורצי דרך במחאה החברתית בישראל, 2003.
הקמתה ופעילותה של תנועת הפנתרים השחורים כאבן דרך בהתפתחות החברה האזרחית בישראל.
3,143 מילים (כ-9.5 עמודים), 7 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
מבוא
מהי קבוצת אינטרס?
הפנתרים השחורים
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
הקמתה של תנועת הפנתרים השחורים מהווה אבן דרך חשובה בהתפתחות המערכת הפוליטית החברתית של מדינת ישראל. פעילותה של התנועה פרצה את הדרך למאבק חברתי בישראל והביאה את נושא הקיפוח העדתי ואי השוויון החברתי למרכז סדר היום האזרחי והממשלתי לראשונה מאז שקמה מדינת ישראל.
הפנתרים דרשו כי עדות המזרח יזכו בחלק שווה ומלא בישות הלאומית הישראלית מבחינה חברתית, כלכלית, פוליטית ותרבותית. הם דרשו שיכון טוב יותר, חיסול משכנות העוני, השכלה טובה יותר והכנסה גבוהה  יותר למשפחות מעוטות יכולות. הדרישה היתה לא רק לצרכים חומריים אשר ניתנים לכימות אלא גם להכרה בערכם האנושי. הפנתרים הציגו את מחאתם בטון רווי עוינות אשר בלט מאוד על רקע הרטוריקה הלאומית הדומיננטית של אותם ימים שהדגישה אחדות, זהות לאומית, גורל משותף ואחריות הדדית ומחאתם הצביעה באופן ברור על הסתירה בין ההבטחה הגלומה בחוק השבות שכיהודים כולם שותפים שווים במדינה לבין המציאות שבה יהודי עדות המזרח נחשבים לנחותים ולחסרי תרבות.
לאחר שהסבו את תשומת הלב הציבורית והשלטונית לבעייתם, נקלעו הפנתרים למבוי סתום כאשר היכולת הארגונית המוגבלת שלהם היוותה מכשול משמעותי שמנע גיבוש תנועת מחאה רחבה שיכולה לפעול לטווחי זמן ארוכים. כדי לצאת מהמבוי הסתום בחרו הפנתרים להקים מפלגה ולהיכנס ולהצטרף לזירה הפוליטית הממוסדת. גם כאן לא יכלו לגייס תמיכה ציבורית רחבה ולמעשה מהלך זה סימן את סופה של התנועה.

בעבודה זו נסקור את התפתחותה, דרכה והשפעתה של תנועת הפנתרים השחורים, מתוך הטענה כי פעילותה העלתה לראשונה את נושא האפליה העדתית לסדר היום הציבורי, פתחה את השער בפני מחאה אזרחית חברתית ולמעשה היתה גורם רב משמעות בהתהוותה של החברה האזרחית בישראל. לשם כך נבהיר ראשית בצורה כללית מהי קבוצות אינטרס, מה מאפייניה, מה הם הגורמים לצמיחתה של מסגרת פעולה כזו ומה מקומה במערכת הפוליטית. לאחר מכן ניגש לסקירה וניתוח של ההתפתחות, דרך ההתנהלות והפעילות של תנועת הפנתרים השחורים, מייסודה ב-1971 ועד התפרקותה הסופית אי שם בשלהי שנות ה-70, זאת תוך סקירה של
התנהלות המערכת הפוליטית בישראל ושל השינויים המבניים שנוצרו בה אשר אפשרו, ואף דרשו, את התפתחות המחאה האזרחית.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 27 :: [עמוד 1 מתוך 3]
עבור לעמוד: 1 2 3 :: עמוד הבא >>