היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68049
המהפכה הצרפתית מול המהפכה התעשייתית דרך בחינת הלבוש וביטוי רוח המהפכה באמנות התקופות.
1,570 מילים (כ-5 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 20851
5,705 מילים (כ-17.5 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 20412
השוואת מהפכתו של אתא תורק למהפכות בסודאן ומצרים, עם מהפכות דומות שקרו לאחר נפילת האימפריות הגדולות בריטניה, תורכיה ועוד.
4,919 מילים (כ-15 עמ'), 15 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 67695
הרקע שהוביל למהפכה, הביוגרפיה של חומייני וניתוח תפיסתו של חומייני את המהפכה.
4,626 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 50242
הרקע למהפכה, המעמד החברתי-כלכלי שהוביל למהפכה, האבסולוטיזם ודמותו שח האב סייס.
3,537 מילים (כ-11 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 67165
רקע היסטורי, הסיבות שהובילו למהפכה והשלכותיה על העם האיראני.
4,146 מילים (כ-13 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50884
מאמר קצר שמטרתו לבדוק את הקשר בין המהפכה הצרפתית והתפתחות הלאומיות הגרמנית.
1,249 מילים (כ-4 עמ'), 3 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 60348
תיאור השינויים בפרלמנט בעקבות המהפכה של 1689.
3,521 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 64843
ג'יהאד ושהאדה בהשקפתו של ח'ומיני בתק' המהפכה האסלאמית
6,512 מילים (כ-20 עמ'), 13 מקורות, 167.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100