היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61077
שימוש במידע פיננסי לתמיכה בהחלטות תפעוליות עסקיות וקבלת החלטות בתחום המימון.
4,480 מילים (כ-14 עמ'), 7 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 67572
ניתוח מערכת המידע והמלצות ליישום.
4,076 מילים (כ-12.5 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61118
היבטים בקבלת החלטות ההשקעה בבחירת מערכת מידע בבנק גדול כחלק ממערך האי-ביזנס של הארגון.
3,798 מילים (כ-11.5 עמ'), 22 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65795
בחינה אמפירית של השפעת פרסום המידע בדוחות הכספיים השנתיים על מחיר המניה (המשקף שינויים בציפיות השוק כולו) ועל נפח מחזורי המסחר (המשקף שינויים בציפיות המשקיע הבודד) בשוק ההון בישראל.
3,572 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 61179
חברת SPL , 2002
שדרוג החברה לחברה הנתמכת במערכת מידע מבוססת מחשב.
2,611 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61122
ניתוח מערכת המידע במחלקת המיון ובחינת חלופה למערכת הקיימת.
5,099 מילים (כ-15.5 עמ'), 0 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 70127
מחקר חתך באמצעות שאלון מקוון.
15,133 מילים (כ-46.5 עמ'), 26 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60984
מערכות המידע וכדאיות ההשקעה בהן ביחידה 108 של ח"א.
4,024 מילים (כ-12.5 עמ'), 17 מקורות, 356.95 ₪
עבודה מס' 70240
בחינת השפעת המעבר לדיווח על פי IFRS על מחירי המניות בשנת 2008.
3,878 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 289.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100