היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 65
עבודה מס' 60060
עבודה זו תבקש לנתח את מבצע אנטבה עפ"י מודל קבלת החלטות רציונלי ואיכותי התואם למדיניות של יחב"ל.
4,201 מילים (כ-13 עמ'), 8 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 60455
בדיקת המודל לפיו פעלו מקבלי ההחלטות באירוע זה.
3,347 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 63889
בחינת התהליך על פי הדגמים המרכזיים לקבה"ח: הרציונלי, הארגוני, הפוליטי-בירוקרטי והקוגניטיבי/פסיכולוגי.
4,717 מילים (כ-14.5 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 20335
הצגה תיאורטית ואמפירית של השפעת מערכות הקליטה השונות על קליטת נערים יוצאי אתיופיה בשני המבצעים.
6,840 מילים (כ-21 עמ'), 15 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 70345
השוואת מדיניות ישראל במבצע אנטבה לעומת עסקת ג'יבריל, וחקירת השפעתם על נושא החטיפות בימינו.
7,222 מילים (כ-22 עמ'), 16 מקורות, 82.95 ₪
עבודה מס' 50522
האם העיתונות נתנה לגיטימציה למבצע והאם היתה נקודת שבר ביחס זה.
10,490 מילים (כ-32.5 עמ'), 2 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 65252
הצגת הדקויות של מבצע בצוותא ושל מסייע לדבר עבירה, ואת הנפקויות שבהבחנה. מקורות ההבחנה הם בפסיקה ובספרות המשפטית אשר עוסקת בהגדרת המושגים המנסים, אם כי לא בהצלחה רבה, להבדיל בין השניים.
2,483 מילים (כ-7.5 עמ'), 11 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 70167
בדיקה כמותית של התנהלותה הביקורתית של התקשורת במהלך מבצע 'עמוד ענן'.
8,423 מילים (כ-26 עמ'), 16 מקורות, 592.95 ₪
עבודה מס' 62161
מבצע קדש , 2002
מחקר איכותי הבודק את השפעתו של מבצע קדש, משבר סואץ 1956, על מאזן הכוחות הבין-מדינתי ברמה הגלובלית, ברמה הבינערבית, וברמה הישראלית-ערבית.
14,886 מילים (כ-46 עמ'), 26 מקורות, 350.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 65