היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 64
עבודה מס' 60060
עבודה זו תבקש לנתח את מבצע אנטבה עפ"י מודל קבלת החלטות רציונלי ואיכותי התואם למדיניות של יחב"ל.
4,201 מילים (כ-13 עמ'), 8 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 60455
בדיקת המודל לפיו פעלו מקבלי ההחלטות באירוע זה.
3,347 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 63889
בחינת התהליך על פי הדגמים המרכזיים לקבה"ח: הרציונלי, הארגוני, הפוליטי-בירוקרטי והקוגניטיבי/פסיכולוגי.
4,717 מילים (כ-14.5 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 20335
הצגה תיאורטית ואמפירית של השפעת מערכות הקליטה השונות על קליטת נערים יוצאי אתיופיה בשני המבצעים.
6,840 מילים (כ-21 עמ'), 15 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 70345
השוואת מדיניות ישראל במבצע אנטבה לעומת עסקת ג'יבריל, וחקירת השפעתם על נושא החטיפות בימינו.
7,222 מילים (כ-22 עמ'), 16 מקורות, 82.95 ₪
עבודה מס' 65079
עיתויו והצדקתו של של המבצע.
9,806 מילים (כ-30 עמ'), 29 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 50522
האם העיתונות נתנה לגיטימציה למבצע והאם היתה נקודת שבר ביחס זה.
10,490 מילים (כ-32.5 עמ'), 2 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 61671
מבצע קדש , 2001
סקירה ודיון בהשפעותיו האסטרטגיות של מבצע קדש (משבר סואץ) על ישראל.
11,144 מילים (כ-34.5 עמ'), 14 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61609
רקע כללי של התקופה, תאור פרטני של המבצע ומשמעויותיו.
9,080 מילים (כ-28 עמ'), 12 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 64