היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61046
סקירת החינוך הסביבתי תוך התייחסות לטיול כאחד הגורמים להקניה והכוונה של אהבת הטבע במולדת.
3,724 מילים (כ-11.5 עמ'), 6 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 65798
האם מדובר בשמירה על קונצנזוס ערכי החיוני להמשך קיומה של החברה או שמא זהו שימור האליטה הדתית על מנגנוניה הבירוקרטים?
4,912 מילים (כ-15 עמ'), 28 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 61313
סקירת הנושא והצגת גיוס ההון באמצעות הנפקת ניירות ערך שהתבצע במפעל "פלרם".
9,440 מילים (כ-29 עמ'), 6 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 61487
עבודת מחקר הבוחנת את השאלה האם למורים יש את הזכות לחנך לערכים מחנכים.
10,230 מילים (כ-31.5 עמ'), 58 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61031
מאו טצה טונג כמודל המשכי של מוסד הקיסרות הסיני המסורתי הנשען על ערכי הקונפוציוניזם.
13,039 מילים (כ-40 עמ'), 20 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 61016
היבטיו השונים של מס התשומות כפי שבאים לידי ביטוי בסעיף 43 א לחוק מס ערך מוסף.
6,163 מילים (כ-19 עמ'), 13 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 68156
דיון בתעשיית הטבק מול החובה החברתית להגביל את חופש ייצור המוצרים הפוגעים בחברה ובערכיה החברתיים.
9,162 מילים (כ-28 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68157
סקירה כללית תוך התייחסות לשאלת הפגיעה בחופש הפרט.
4,137 מילים (כ-12.5 עמ'), 38 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70121
השבחת ערך חברה - ניתוח התמודדותה של חברת קוקה קולה עם השינויים בשוק המשקאות העולמי מול טרנד האוכל הבריאותי.
3,466 מילים (כ-10.5 עמ'), 10 מקורות, 144.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100