היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60896
בחינת הגורמים השונים (גורם הנפט; התמיכה בעם היהודי ובמדינת ישראל; המלחמה הקרה; האינטרס בהשגת הסדר במזרח התיכון) ודיון בהשלכותיהם על המדיניות האמריקנית.
4,831 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 259.95 ₪
עבודה מס' 61482
ההשפעות וההשלכות שהיו לחדירת המערב למזרח התיכון בכלל ולארץ ישראל בפרט באותה תקופה.
14,874 מילים (כ-46 עמ'), 34 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65275
כיצד יתמודד המזרח התיכון עם מודל בסגנון ה- MAD?
7,398 מילים (כ-23 עמ'), 26 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 69032
בחינת התעמולה האמריקאית כפי שהיא מתבצעת במזרח התיכון מתחילת "המלחמה בטרור" ועד ימינו (2010).
6,701 מילים (כ-20.5 עמ'), 25 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 21245
סקירת משק הנפט המזרח תיכוני, חשיבות הנפט למעצמות (ארה"ב ובריטניה) והשפעתם על האזור, סיקרה כלכלית ופוליטית.
2,811 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 31783
בדיקת עמדות אלה על יד שאלון וניתוחו.
6,300 מילים (כ-19.5 עמ'), 6 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 31841
דיון בבעיה תוך הסתמכות על תיאוריות ניאופונקציונאליסטיות ביחסים בין לאומים.
9,238 מילים (כ-28.5 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50600
רקע כללי על הים, מקורות הזיהום, המזהמים השונים והשפעותיהם ופתרונות שונים למצב.
2,207 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 60024
השפעת השלום על סחר החוץ, הוצאות הביטחון ובעית המים.
9,201 מילים (כ-28.5 עמ'), 12 מקורות, 235.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100