היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 18
עבודה מס' 60770
הצגת המגמות והיעדים של בתי הכלא בישראל, יעילות ההפרטה של בתי הכלא ובדיקת הההיבטים המשפטיים והמוסריים בהפרטת בתי כלא.
8,942 מילים (כ-27.5 עמ'), 30 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 67758
הולדת מוסד הכלא, ותיאור בתי הכלא העות'מניים במצרים ובא"י.
2,648 מילים (כ-8 עמ'), 6 מקורות, 286.95 ₪
עבודה מס' 65845
דיון בסוגיית עבריינות הנוער ובמוסד הכליאה "אופק" באמצעות גישת המערכות.
5,859 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64024
תיאור ותחקיר מפורט על מבנה הכלא, סדר היום של האסירים והתייחסות לתכניות הגמילה מסמים.
4,161 מילים (כ-13 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 20717
סקירת ציוריו של אופק תוך שימת דגש על הציורים בהם מובלטת הפרה והקישורים, רעיונית למעמד האישה והמשפחה.
3,186 מילים (כ-10 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69194
רקע על הכנסת שינויים, רפורמת אופק חדש, ובחינת הרפורמה בבי"ס ממלכתי (ראיונות).
5,344 מילים (כ-16.5 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69472
בדיקת רפורמת אופק חדש והשוואתה למודל החינוך ההומניסטי ע"פ הפילוסופים מרטין בובר ומיכאל אלוני.
12,683 מילים (כ-39 עמ'), 25 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65745
ניתוח תוכן לסדרת הטלוויזיה
4,128 מילים (כ-12.5 עמ'), 13 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 68878
דיון בתופעת האלימות בבתי הסוהר והגורמים לאלימות זו.
8,905 מילים (כ-27.5 עמ'), 10 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 18