היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 39
עבודה מס' 64066
בדיקת הקשר בין איכות השירות לתדמית החברה, ותיאור גורמים מרכזיים באיכות השירות של עובדי החברה בהנחה שאלו משפיעים על ירידה בהיקף הלקוחות של "ארקיע".
9,588 מילים (כ-29.5 עמ'), 26 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64067
מציאת מודל להגדרת איכות השירות ונאמנות לקוחות בעזרת משתנים מדידים וכמותיים כדי לנתח את הירידה במספר לקוחות החברה.
11,474 מילים (כ-35.5 עמ'), 26 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64071
בחינת הקשר במטרה להמליץ על פתרון לבעיית הירידה במכירות וברווחיות בענף הצימרים בקיבוץ גילגל.
11,483 מילים (כ-35.5 עמ'), 26 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63560
האם חלה ירידה במגמות השיתוף במקומות העבודה נוכח השפעות הגלובליזציה.
6,664 מילים (כ-20.5 עמ'), 16 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 63433
השינויים שחלו במבנה המשפחה היהודית בארה"ב והשפעתם על הירידה המובחנת של הפרט והמשפחה היהודים לחיי הקהילה היהודית.
7,760 מילים (כ-24 עמ'), 20 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62369
14,912 מילים (כ-46 עמ'), 30 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 63164
מיליטריזם ויחסי חברה-צבא בישראל על רקע עליית הערכים האינדיווידואליסטיים וירידה במוטיבציה לגיוס ושירות.
2,840 מילים (כ-8.5 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 63408
ניתוח הארגון והצעת פתרון לירידה בהיקף הקניות.
4,441 מילים (כ-13.5 עמ'), 20 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64106
בחינת הגורמים המשפיעם על עזיבתם של עובדים את החברה, כמו סגנון ניהול סמכותי וירידה ברמת המחוייבות של העובד כלפי הארגון.
4,729 מילים (כ-14.5 עמ'), 23 מקורות, 191.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 39