היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 98
עבודה מס' 63466
החס הפשרני לעקדת יצחק לאורך תקופות מסויימות והשינוי שחל ביחס לעקדת יצחק בחסידות בכלל ובחסידות חב"ד בפרט.
8,281 מילים (כ-25.5 עמ'), 31 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 68022
כיצד הרב אמנון יצחק משתמש בהטפה דרך אמצעי תקשורת אלטרנטיביים לשם החזרה בתשובה.
9,810 מילים (כ-30 עמ'), 20 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60828
בחינת מהלכיו של ר' יצחק הכהן לגילוי מעגלי האצילות השונים, המשתמעים מתוך מעשה המרכבה לחיוב ולשלילה.
4,421 מילים (כ-13.5 עמ'), 3 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68553
העבודה משווה בין ההתייחסות הפרשנית של הרמב"ם ורי"א לשאלות המוסר הקשות שעולות מסיפור זה, תוך קריאה מקבילה של הטקסט המקראי והפרשות.
2,571 מילים (כ-8 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 40189
השפעת השינויים שחלו על העם היהודי והדת היהודית בתקופתו, במשנתו הדתית-ציונית.
6,950 מילים (כ-21.5 עמ'), 6 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 40686
היסודות ההיסטוריים של ההלכה ועבודת הקורבנות בימי בית שני-מתח בין מחקר לפרשנות.
4,724 מילים (כ-14.5 עמ'), 5 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 41390
רקע ביוגרפי והיסטורי נרחב סקירת פירושיו להגדה של פסח, ספר בראשית, מלכים א' ומיכה והתייחסות לפרשנים נוספים.
46,002 מילים (כ-141.5 עמ'), 13 מקורות, 566.95 ₪
עבודה מס' 62615
6,973 מילים (כ-21.5 עמ'), 21 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 65077
משנתו הפילוסופית - הלכתית.
8,593 מילים (כ-26.5 עמ'), 46 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 98