היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 23
עבודה מס' 70575
סקירת המקרה וניתוחו.
7,748 מילים (כ-24 עמ'), 17 מקורות, 499.95 ₪
עבודה מס' 64465
מדרש רבא, אחד המדרשים הבסיסיים, מספר ומפרש את הפסוקים אודות הסיפור של יעקב ונשותיו, תוך הבאת מדרשים ומקבילות אחרות.
6,229 מילים (כ-19 עמ'), 11 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 10335
ניתוח ובדיקה לגבי מעמד האישה בשלושה מסיפוריו של יעקב.
4,969 מילים (כ-15.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61399
סקירת האירועים תוך דיון בשאלה האם יעקב פראנק וחסידיו עזבו את היהדות מתוך מניעים אידיאולוגים.
4,339 מילים (כ-13.5 עמ'), 11 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 50697
ניתוח אמנותי של הפסל תוך התייחסות לפיסול הישראלי.
2,208 מילים (כ-7 עמ'), 3 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 60351
סקירת הספר והאופן בו הוא מאורגן.
3,544 מילים (כ-11 עמ'), 2 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 41203
רקע, שירת איטליה ותקופת הבארוק, מאפייני הסונט, הפואטיקה של פראנסיש, המוות במקרא,בהלכה ובאגדה וב10- סונטים.
6,740 מילים (כ-20.5 עמ'), 9 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 63157
סקירת השבתאות והתנועה הפראנקיסטית תוך התייחסות לשלושה חוקרים.
8,228 מילים (כ-25.5 עמ'), 4 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 40191
דמויות הספר וייצוגן את ה"יהודי","עברי" ו"ישראלי".
2,829 מילים (כ-8.5 עמ'), 0 מקורות, 107.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 23