היישום אינו מחובר לאינטרנט

יעקב פראנק - בין אידיאולוגיה לפרגמטיזם

עבודה מס' 061399

מחיר: 274.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת האירועים תוך דיון בשאלה האם יעקב פראנק וחסידיו עזבו את היהדות מתוך מניעים אידיאולוגים.

4,339 מילים ,11 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון פרשת קאמיניץ
פרק שני פרשת לבוב
פרק שלישי התנצרות פראנק וחסידיו
סיכום
ביבליוגרפיה

פראנק נולד בקורולובקה, במחוז פודוליה בפולין, בערך בשנת 1726, למשפחת עניים. הוא נחשב לאדם לא משכיל, בור1 וניכר כי לא אווה לשמור חוק, נהג אלימות, תקיפות והתהוללות2. עם זאת, לפראנק היה כושר מנהיגות ויכולת לסחוף אחריו אנשים, ולמרות יכולתו המועטה בדברי דעת, הרי שהצליח בכשרון לשבות את לב שומעיו בהבעה ציורית משכנעת של דבריו ואימרותיו, כפי ששמורים בספר 'דברי האדון'3. פראנק הופיע בפולין בשת 1755 וצבר מאמינים. הוא שמר על סממנים של אצילות וראווה, שמר עם חסידיו על המנהגים השבתאיים ונשפי הזימה וכן נרקמו סביבו סיפורי מעשה נסתרים, אשר הוסיפו לו נופך נעלה בעיני חסידיו.4
בעבודה זו אעמוד על גלגול הפרשה הפראנקיסטית המרתקת, החל מנקודת הגעתו של פראנק לעיירה לאנצקרון בפולין בשנת 1756. תוך הצגת גלגולי הפרשיות הפראנקיסטיות - ויכוח קאמיניץ, ויכוח לבוב והתנצרות פראנק וחסידיו, תיגע עבודה זאת בהערכת משקלה של האידיאולוגיה הפראנקיסטית מול השיקולים הפראגמטיים שמציבות פרשיות אלה בפני הפראנקיסטים, על מנת לתת מענה לשאלה האם יעקב פראנק וחסידיו עזבו את היהדות מתוך מניעים אידיאולוגים?
מכיוון שהשבתאים והפראנקיסטים נרדפו על ידי היהודים בחרמות ובשריפת כתביהם, הרי שלא נותר שפע מקורות על עניינם5. כמו כן, כתבי היד שנותרו לרשות החוקרים, כגון "הכרוניקה", היו לעתים מעובדים לשפה תקנית של ימינו והוספו בהם שינויי נוסח ועריכה, ולא תמיד ניתן היה להפיק מהם מידע היסטורי אמין במיוחד; כך לדוגמה, ספרו של אלכסנדר קרויזהר "פראנק ועדתו"6, אחד מן המקורות אשר עליו מתבססת עבודה זו. מקורות המחקר המרכזיים כאן, המאמרים, 'מצוה הבאה בעבירה' ו'התנועה השבתאית בפולין', של גרשום שלום ו'לתולדות התנועה הפראנקית' של מאיר בלבן, בונים תמונה אידיאולוגית והיסטורית סבירה, אם כי קשה שלא להבחין במידה מסוימת של מגמתיות אנטי-פראנקיסטית, לאור הרקורד הנתפס כנלוז של פראנק וחסידיו.
מגמתיות חריפה יותר ישנה ב'ספר שמוש' של ר' יעקב עמדן, אשר נלחם רבות בשבתאות7. ואילו מן הצד השני, רובשוב, בספרו 'על תלי בית פראנק' נוטה חסד לפראנקיסטים. כמו כן, להשלמת התמונה לא פסחתי על מחקרים מן העת האחרונה - וולף ודוקטור - אם כי נראה ששילוב המקורות כולם והצלבת הנתונים מאפשרים מענה בעל אחיזה מציאותית מספקת, לשאלה המוצגת כאן.
-------------------------------------------------------------------------------
1. מאיר שמואל בלבן, לתולדות התנועה הפראנקית (ירושלים, 1975), עמ' 111-110.
2. אלכסנדר קרויזהר, פראנק ועדתו 1895) 1816-1726), עמ' 52-50; פראנק אף הודה בכך, לדוגמה, ראה שם, עמ' 184.
3. גרשום שלום, "מצוה הבאה בעבירה," בתוך גרשום שלום, מחקרים ומקורות לתולדות השבתאות וגלגוליה (ירושלים, 1974), עמ' 53-52.
4. בלבן, לתולדות, עמ' 115-112.
5. שלום, "מצוה", עמ' 10.
6. התבססתי על ביקורתה של סלע. ראה, אביבה סלע, "מוטיב ועלילה בסיפורי יעקב פראנק," דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות, כרך 10, ג' 1989) -2), עמ' 8.
7. שלום, "מצוה", עמ' 12.

מקורות:

בלבן, מאיר שמואל. לתולדות התנועה הפראנקית. ירושלים, 1975.
דן, יוסף. המשיחיות היהודית המודרנית. 1999.
וולף, רוברט. "לשורשיו של הראדיקאליזם היהודי - פרשת יעקב פראנק," נתיב, כרך 7, 3 (1994), עמ' 39-33.
סלע, אביבה. "מוטיב ועלילה בסיפורי יעקב פראנק," דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות, כרך 10, ג'2- (1989), עמ' 14-8.
שלום, גרשם. "מצוה הבאה בעבירה," בתוך גרשם שלום, מחקרים ומקורות לתולדות השבתאות וגלגוליה (ירושלים, 1974), עמ' 67-9.
שלום, גרשם. "התנועה השבתאית בפולין", בתוך גרשם שלום, מחקרים ומקורות לתולדות השבתאות וגלגוליה (ירושלים, 1974), עמ' 140-68.
Doktor, Jan. "Jakub Frank, A Jewish Heresiarch and his Messianic Doctrine," Acta Poloniae Historica, Vol. 76 (1997), pp. 53-74.
ה'כרוניקה' - תעודה לתולדות יעקב פראנק ותנועתו. מהדורה ביקורתית של כתב היד הפולני, בידי הלל לוין. ירושלים, 1984.
עמדן, יעקב ישראל. ספר שמוש. מהדורה מצולמת של הדפוס הראשון (תקי"ח-תקכ"ב). ירושלים, 1975.
קרויזהר, אלכסנדר. פראנק ועדתו 1816-1726: מחקר ומדרש בדברי הימים. מ. לוינסקי, 1895.
רובשוב (שזר), זלמן. על תלי בית פראנק: רשמי אופנבך. ברלין, 1903.

תגים:

משיחיות יהודית · ראדיקליזם · שבתאי צבי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יעקב פראנק - בין אידיאולוגיה לפרגמטיזם", סמינריון אודות "יעקב פראנק - בין אידיאולוגיה לפרגמטיזם" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.