היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 19
עבודה מס' 20343
סקירת הגורמים לקבלת החלטות של היזם בתחום הנדל"ן, תפקידיו ופעולותיו, הצגת שוק הבנייה בישראל, זכויות בקרקע וזכויות הקניין.
5,708 מילים (כ-17.5 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66857
מאפייני מנכ"ל החברה כיזם והיבטים יזמיים בתרבות הארגונית של החברה.
2,550 מילים (כ-8 עמ'), 14 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 61388
"מיסגור תמונות ישיר עד בית הלקוח" לבית עסק קיים.
6,429 מילים (כ-20 עמ'), 11 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 66620
בחינת הרשת כארגון יזמי.
3,115 מילים (כ-9.5 עמ'), 6 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 66377
ניתוח המאפיינים של היזם.
4,523 מילים (כ-14 עמ'), 10 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 64413
בחינת הקשיים העומדים בפני מיזמים משותפים. מדוע חברות מסוימות מצליחות ואילו אחרות נכשלות, ומדוע ישנן יזמים הנרתעים מלעשות עסקים עם תושבי מזרח אירופה?
3,718 מילים (כ-11.5 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64023
בחינת מאפייני היזם על פי מודלים.
3,785 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70299
בדיקת כדאיות של מיזם חדש של השכרת רכב לפי שעות מבחינת כל הקריטריונים הנדרשים ביזמות וליזם המתחיל המיזם חדש, ונכלל בזה הקריטריון של מסך ראשון, וניתוחי היתכנות וכדאיות שונים.
7,870 מילים (כ-24 עמ'), 3 מקורות, 164.95 ₪
עבודה מס' 63564
רעיון, הזדמנות, יזם, משאבים, מחקר מקדים, בדיקת התכנות, מודל עסקי ותוכנית עסקית.
5,658 מילים (כ-17.5 עמ'), 19 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 19