היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 41
עבודה מס' 66047
כיצד השפיע ניסיונה של תורכיה להיכנס לאיחוד האירופי כביטוי לתהליך הגלובליזציה על יציבותה החברתית והפוליטית של תורכיה כמדינת לאום, בין השנים 2006-1989.
3,557 מילים (כ-11 עמ'), 19 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 60457
מאפייני משטרו של אתאתורכ- האם משטרה של תורכיה הוא דמוקרטי או דיקטטורי.
8,187 מילים (כ-25 עמ'), 20 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 21398
באיזו מידה היתה תורכיה קשורה לארה"ב ולמערב במהלך שנות החמישים והשישים.
6,226 מילים (כ-19 עמ'), 21 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 20855
סקירת ההסטוריה של תורכיה לאחר מלחמת העולם הראשונה והנסיונות לחלוקת האמפריה, תוך התמקדות על חוזה לוזאן.
4,171 מילים (כ-13 עמ'), 13 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 20816
הצגת המושג יחסים בינלאומיים, והשוואת היחסים עם אירן מול היחסים עם תורכיה .
3,900 מילים (כ-12 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 41081
רקע, המצב ערב המלחמה, יהודי תורכיה, כיבוש סלוניקי, המלחמה בבלקן, מלה"ע ה-1 תבעירת 1917 ושינויי המשטר.
7,743 מילים (כ-24 עמ'), 5 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 67719
מערכת הקשרים של תורכיה עם ישראל מקום מדינת ישראל ועד היום.
12,395 מילים (כ-38 עמ'), 30 מקורות, 507.95 ₪
עבודה מס' 67265
ניתוח של הגורמים הפוליטיים, הגורמים החברתיים-כלכליים והגורמים התרבותיים והאידיאולוגיים, ביניהם פועלו של קמאל אטאטורק.
2,763 מילים (כ-8.5 עמ'), 13 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 10116
האינטרסים על האי, התיאוריות של קלאוזביץ והרכבי, הסיכסוך על קפריסין וניתוח המהלכים על פי תאוריות אלה.
3,969 מילים (כ-12 עמ'), 13 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 41