היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67679
כתיבת שאלון והפצתו, ניתוח השאלון והפקת ממצאים ומסקנות והמלצות.
3,850 מילים (כ-12 עמ'), 3 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 66380
ניתוח החברה והצעת אסטרטגיה.
3,789 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 63632
3,110 מילים (כ-9.5 עמ'), 3 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 50284
רקע שיווקי, השוק, אסטרטגית פרסום ושיווק, טקטיקת הפרסום וחקר שוק.
2,900 מילים (כ-9 עמ'), 0 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 68153
סקירת השוק וניתוח ראיונות עומק ותצפיות.
4,554 מילים (כ-14 עמ'), 0 מקורות, 211.95 ₪
עבודה מס' 50761
בדיקת שוק זה באמצעות שתי חברות העוסקות בתחום.
1,521 מילים (כ-4.5 עמ'), 2 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 68540
סקירת ספרות ומחקר אמפירי על מדד הנאסד"ק ומדד המעו"ף.
7,047 מילים (כ-21.5 עמ'), 18 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 60808
7,368 מילים (כ-22.5 עמ'), 5 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 50992
תיאור הארגון והמצב הקיים ובניית תמהיל שיווק למגזר החרדי.
4,100 מילים (כ-12.5 עמ'), 4 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100