היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 65
עבודה מס' 65065
נושא החלופות למאסר והיבטים אידיאולוגיים לחיובם ולשלילתם.
8,342 מילים (כ-25.5 עמ'), 28 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65484
האם כדאי לשלוח את האסיר לעבודות שירות או לחלופות אחרות לעונש על מנת לחסוך את העלויות הגבוהות לחברה מהמאסר.
6,295 מילים (כ-19.5 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64063
בדיקת חלופות לגישת הניהול הקיימת לשם שיפור והתחדשות.
4,690 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62520
בחינת הממצאים מדו"ח רווח והפסד של המפעל ובחינת החלופות.
2,150 מילים (כ-6.5 עמ'), 3 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 68699
מצבה השיווקי של יינות כרמל, ניתוח חיצוני ופנימי, ניתוח השוק, קביעת יעדים ובניית תוכנית אסטרטגית.
3,450 מילים (כ-10.5 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 60708
תיאור תהליך השינוי שבוצע בחברה באמצעות התיאוריה של פ. לווין.
4,508 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65177
ניתוח החברה והסביבה העסקית, וביצוע סקר שוק.
10,205 מילים (כ-31.5 עמ'), 6 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 60986
ניתוח החברה והסביבה העסקית, הערכת תרחישים וחלופות אסטרטגיות וביצוע תוכנית עסקית מלאה לחלופה הנבחרת.
10,479 מילים (כ-32 עמ'), 14 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61158
הצעת חלופה אסטרטגית להתמודדות עם דילמות אסטרטגיות העולות מתוך ניתוחים ותרחישים תוך שימוש במודלים ותיאוריות.
8,163 מילים (כ-25 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 65