היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 12
עבודה מס' 61020
סקירת יכולת ההשפעה של בעלי העניין והבעיות שנוצרות עקב כך.
1,658 מילים (כ-5 עמ'), 4 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 64667
תיאור הוראת החוק והפתרון שאומץ במגמה למנוע את התופעה של ניצול מידע פנים.
2,837 מילים (כ-8.5 עמ'), 7 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 64152
האם העסקת עובדים חיצוניים תשפיע על הגברת רמת הלחץ של העובדים הפנימיים בארגון.
9,238 מילים (כ-28.5 עמ'), 33 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 70622
בחינת ההשערה כי סיפוק של גורמים פנימיים בלבד יביאו לשביעות רצון בקרב העובד ללא סיפוק ומילוי מלא של גורמים חיצוניים.
3,431 מילים (כ-10.5 עמ'), 5 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 64865
הקשר שבין פרק הזמן של השימוש באינטרנט לבין מימדים חיצוניים אחרים היכולים להשפיע על אופי שימוש בני הנוער באינטרנט
8,570 מילים (כ-26.5 עמ'), 28 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64109
השפעת עובדים חיצוניים בארגון על רמת הלחץ בקרב עובדים פנימיים, תוך התייחסות למשתנים דמוגרפים.
10,165 מילים (כ-31.5 עמ'), 33 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66397
הגורמים השונים שהביאו להצטרפותה של בריטניה לאיחוד האירופי תוך עמידה על הקשיים וההתנגדויות מצד גורמים חיצוניים.
4,898 מילים (כ-15 עמ'), 11 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 69462
השפעת כימיקלים חיצוניים (מהסביבה) על ההתפתחות וההתמיינות המינית של דג המדקה היפני (Oryzias latipes). למשל - היפוך מיני בקרב דגים.
4,178 מילים (כ-13 עמ'), 6 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68683
ניתוחים פנימיים, חיצוניים, פיננסיים, ייעוד אסטרטגיה עתידית, כלים למדידה.
10,234 מילים (כ-31.5 עמ'), 20 מקורות, 604.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 12