היישום אינו מחובר לאינטרנט

שימוש בידע פנים על ידי גורמים חיצוניים לחברה

עבודה מס' 064667

מחיר: 191.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור הוראת החוק והפתרון שאומץ במגמה למנוע את התופעה של ניצול מידע פנים.

2,837 מילים ,7 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

פעילת שוק ההון והסדריו נבחנו בשנים 1969-1971 ע"י ועדה ציבורית בראשותו של ד"ר א' ידין. הוועדה עמדה על הצורך בהסדרת הנושא של ניצול מידע פנים, אולם המליצה כי בנושא זה תטפל בראש ובראשונה הבורסה לניירות ערך. אולם הבורסה לא טיפלה בנושא האמור אלא רק תוך התייחסות למבצעים בפועל ונקבע כי המבצעים יהיו אמורים לדווח על פעולות בחשבון ה"נוסטרו" שלהם (לאוטרבך, 1991).
ניצול מידע פנימי לתועלת אישית הינו דבר פגום ופסול מבחינה מוסרית. הבעיה אינה בעצם קביעת האיסור, אלא בהגדרותיו ובהיקפו. בעיית היסוד בחקיקה מעין זו ובעיקר בהיבטה הפלילי היא כי על החוק לקבוע נורמות איסור ברורות ולא להסתפק בהגדרות מעורפלות, שמא נפרוש את הרשת הפלילית בצורה רחבה למדי ונלכוד לתוכה עבריינים אשר לא להם התכוון החוק. שוק הון אמין הפתוח לכל אדם חייב לצאת מגישת יסוד כי אנשים הקרובים לחברה אינם מנצלים לטובתם. אי לכך עבירה על חוק זה היא עבירה שיש עמה קלון Ho Micharl And Harris 1998)).

הוראות החוק
המבחן הכללי שאימץ המחוקק הישראלי מקורו בגישה הרחבה של החוק האנגלי ובפסיקה האמריקאית, וזהו מבחן הגישה למקורות המידע. על פי מבחן זה בוחנים את מידת טובת ההנאה שהפיק אותו אדם, ומה מידת קירבתו למידע: האם הא איש פנים מרכזי, פנימי או חיצוני.
"ניצול מידע פנימי ושימוש במידע שטרם ידוע לציבור במגמה לנצלו למטרות ריווח אישיות בעיסקאות ניירות ערך- יהווה עבירה פלילית" (תיקון מס' 6 לחוק ני"ע, 1981). מידע פנימי הוא, על פי סעיף 52א לחוק ני"ע מידע על התפתחות בחברה, מידע על שינוי במצבה, ידע על התפתחות או שינוי צפויים, מידע אחר על החברה.
בחיקוקים שונים קבע המחוקק גם הגבלות על מקרים פרטיים. כך לדוגמא בחוק רשות הדואר, סעיף 15 שלו, חבר במועצת הרשות המשתתף בדיון ושעשויה להיות לו ידיעה על כך כי הוא מעורב בנדון חייב להודיע על כך ליו"ר המועצה. בפס"ד שניתן ע"י כב' השופטת דורנר במהלך פברואר 1998, זוכה דן דרין (פסק הדין לא פורסם), סגן ראש העיר ת"א מכך כי השתתף בישיבות שבהן היתה לו נגיעה והיה יכול לנצל מידע פנימי. הוא זוכה משום שהודיע (לא בכתב אומנם) על זיקתו לנושא.
גם תאגיד יכול להחשב איש פנים, על פי סעיף 52ב(ב) לחוק ניירות ערך לפיו רואים תאגיד כמי שמצוי בידו מידע פנים המצוי בידי מנהל או עובד שלו. יחד עם זאת, עומדת לתאגיד הגנה מפני אחריות פלילית, אל על פי שבידי מנהל או עובד של התאגיד מידע פנים הנוגע לחברה שנייר הערך שלה הוא נושא העסקה או חוות הדעת, אם נתמלאו התנאים הבאים:
1.לא המנהל או העובד שבידו המידע הוא המחליט להתקשר בעסקה או נותן את חוות הדעת.
2.יש הסבר סביר לביצוע העסקה או למתן חוות הדעת.
ישנו גם הסדר לגבי עסקאות על ידי עובדי הבורסה וחבריה.

תוכן העניינים:
מבוא
הוראות החוק
השפעתו של המידע
הסנקציות
מעמדם של אנליסטים
משפט משווה
בחינת ההשפעה בפועל
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

מידע פנים מוגדר כמידע אשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום לשינוי משמעותי במחיר נייר הערך של החברה. שוק נירות הערך מגיב בצורה מוזרה לידיעות שונות המתפרסמות ברבים. בשוק טוב, די בחצי שמועה חסרת משמעות כדי להקפיץ את מחיר המניה ובשוק חלש גם לידיעות מצוינות אין כל השפעה. אין צורך במחקרים רבים כדי להיווכח באמיתות זו. רק לעיתים באופן רטרואקטיבי ניתן לדעת אם לידיעה השפעה משמעותית על שוק נירות הערך.

מקורות:

סדן שמחה, "השפעת פרסום "דוח על דוח" על מחירי המניות", רבעון לכלכלה, עמוד 397-406.
לאוטרבך בני ואונגר מאיר, "דפוסי היווצרות תשואות בשוק המניות הישראלי", רבעון לכלכלה, מ"ב, 1991, עמוד 170-196.
Ho Micharl And Harris Robert (1998) ""Market Reaction To Massages From Brokerage Rating Systems", Financial Analysts Journal January
Lakonishok J. & Sadan S., J. Of Financial And Quantitative Analysis, 11, 1981.
Ball R. (1988) "The Empirical Evaluation Of Accounting Income", J.O.Acounting,
Scott K (1980), "Insider Trading: Rule 10b-5,. Disclosure And Corporate Privacy," J.Of Legal Studies, , P.801
Calaba Victor F (2001) Look at the Comprehensive and Potentially Unnecessary Regulatory Approaches to Insider Trading in Germany and the United States, Including the Sec's Newly Effective Rules 10b5-1 and 10b5-2" Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review

תגים:

ניצול · ניירות · ערך · חוק · בורסה · ידין · חקיקה · מניות · מניה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שימוש בידע פנים על ידי גורמים חיצוניים לחברה", סמינריון אודות "שימוש בידע פנים על ידי גורמים חיצוניים לחברה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.