היישום אינו מחובר לאינטרנט

עבירת שימוש במידע פנים בחברה

עבודה מס' 067133

מחיר: 449.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: המעורבים בעבירה, דרכי ביצוע העבירה, היסוד הנפשי הנדרש לצורך הוכחת העבירה, וההגנות והחזקות הקבועות בחוק.

23,297 מילים ,40 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

שימוש במידע פנים הינו אחת התופעות הרווחות ביותר בשוק ההון. העבירה על שימוש במידע פנים מהווה חלק בלתי נפרד מקיומו של שוק הון, וזאת בשל הפיתוי הגדול המונח לפתחם של אלה המחזיקים במידע שאין לאיש מלבדם - לעשות שימוש במידע על מנת להפיק רווח כספי ניכר, תוך ניצול יתרון המידע העודף שבידיהם על פני יתר השחקנים בשוק ההון.
ביסוד האיסור על שימוש במידע פנים, מוצבת השאיפה ליצור שוק הון, בו מתקיימת תחרות הוגנת ושוויונית, ובו אין צד אחד נהנה מיתרון או מעדיפות על פני משנהו. משום כך, כוונת המחוקק בהסדרת איסור השימוש במידע פנים, הינה להעמיד את כל המשתתפים בפני אותו סיכון ובפני אותם גורמים של אי וודאות, שהינם אינהרנטיים להשקעה בניירות ערך. משמעותו המעשית של האיסור על שימוש במידע פנים, היא האיסור בהגבלה על פעילותם בשוק ההון של "אנשי פנים" .

הרציונל העיקרי באיסור על שימוש במידע פנים, כפי שיפורט להלן, מבוסס על השאיפה ליצור שוק הון בו מתקיימת תחרות הוגנת ושוויונית ובו אין צד אחד נהנה מיתרון או מעדיפות על פני משנהו.
בעבודה זו נבחן את סוגיית השימוש במידע פנים על יסודותיה השונים, מיהם אותם אנשי פנים המעורבים בעבירה זו, דרכי ביצוע העבירה, היסוד הנפשי הנדרש לצורך הוכחת העבירה, כמו גם ההגנות והחזקות הקבועות בחוק.

תוכן עניינים
תקציר
מבוא - הרציונל באיסור על שימוש במידע פנים
הכלל של גלה או הימנע
נימוקים בעד ונגד האיסור על שימוש במידע פנים
נימוקים בעד התרת השימוש במידע פנים
יסודות העבירה- מהו מידע פנים
עקרון ה"מהותיות" לעניין ההכרעה בדבר קיומו של מידע פנים
"תיאוריית המוזאיקה"
ה"תיאוריה הקלאסית" של מידע פנים ו"תיאוריית המעילה"
מיהו איש פנים- הרציונל לאיסור השימוש במידע פנים על ידי איש פנים
מיהו איש פנים
מבחן הנגישות למידע
איש פנים בחברות קשורות (חברת אם - חברת בת - חברת אחות)
האם נדרש לשם הרשעה כי "איש פנים" ידע להעריך את חשיבות מידע הפנים שברשותו
הגדרת המונח "בן משפחה"
הגדרת המונח "בעל מניות עיקרי"
איש פנים "פנימי"
איש פנים "חיצוני"
איש פנים "מרכזי"
התאגיד כ"איש פנים" המחזיק במידע פנים
שאלת הקשר הסיבתי
דרכי ביצוע העבירה- מהו "שימוש" במידע פנים
העושה הינו "איש פנים
העושה מוסר מידע פנים לאדם אחר
העושה קיבל את מידע הפנים מ"איש פנים
מקבל המידע
עד איזה שלב בשרשרת מקבלי המידע חל איסור העבירה?
היסוד הנפשי- הקדמה
היסוד הנפשי הנדרש להוכחת עבירה לפי סעיף 52 ב'(א)(2) לחוק
היסוד הנפשי הנדרש להוכחת עבירה לפי סעיף 52ד' לחוק
הגנות בעבירת שימוש במידע פנים- הקדמה
הגנות סעיף 52 ז'(א)(1) לחוק - רכישת מניות הכשרה
הגנות סעיף 52 ז'(א)(2) לחוק - פעולה בתו"ל של מפרק/כונס/נאמן
הגנות סעיף 52 ז'(א)(3) לחוק - תו"ל בחוזה חיתום
הגנות סעיף 52 ז'(א)(4) לחוק - עשיית רווח או מניעת הפסד
הגנות סעיף 52 ז'(א)(5) לחוק - שלוח
הגנות סעיף 52 ז'(א)(6) לחוק - עסקה פרטית
הגנות סעיף 52 ז'(א)(7) לחוק - "נאמנות עיוורת"
הגנות סעיף 52 ז'(א)(8) לחוק - הצדקה
הגנות סעיף 52 ז'(ב) לחוק - הגנה לתאגיד מעבירת שימוש במידע פנים
חזקות
סעיף 52 ב'(ב)לחוק - חזקה על תאגיד שיש בידיו מידע פנים
סעיף 52ה' לחוק - חזקה בדבר ניצול מידע פנים על ידי "איש פנים מרכזי"
זכות התביעה האזרחית בשל עבירת שימוש במידע פנים- הקדמה
שאלת הבעלות על מידע פנים
זהות הנפגע העיקרי משימוש במידע פנים
הקניית זכות תביעה למשקיעים מן הציבור
עוולת הפרת חובה חקוקה
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

נימוקים בעד ונגד האיסור על שימוש במידע פנים:
קיימת מחלוקת בספרות אם נדרשת ורצויה רגולציה של איסור השימוש במידע פנים.
מחד גיסא, נשמעות דעות, כי בשוק משוכלל כלל אין צורך באיסור כזה, וכי דווקא מידע פנים הינו מידע בעל חשיבות לשוק ההון ולפעילותו. זרימת אינפורמציה, הינה בגדר אינטרס חשוב של כל שוק הון תקין.
מאידך גיסא, גישה זו מייצגת כיום רק מיעוט קטן ושולי. כיום מקובלת, ללא עוררין, גישה הסוברת, כי ישנה חשיבות רבה בהסדרת איסור השימוש במידע פנים, כחלק מהניסיון ומהמאמץ לקיים שוק הון הוגן ותחרותי, המקיים במידה רבה, ככל האפשר, שוויוניות בין שחקניו. להלן ייסקרו בתמצית עיקרי ההנמקות בעד ונגד האיסור של שימוש במידע פנים:

תגים:

משפטים · חברות · עבירות · פלילי · שוק הון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עבירת שימוש במידע פנים בחברה", סמינריון אודות "עבירת שימוש במידע פנים בחברה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.