היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת העסקת קבלני משנה על קמת הלחץ של העובדים הפנימיים בארגון

עבודה מס' 064109

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השפעת עובדים חיצוניים בארגון על רמת הלחץ בקרב עובדים פנימיים, תוך התייחסות למשתנים דמוגרפים.

10,165 מילים ,33 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

המחקר יבדוק האם יש הבדלים ברמת הלחץ של עובדים פנימיים במחלקות בהן מועסקים עובדים חיצוניים לעומת מחלקות בהן לא מועסקים עובדים חיצוניים. כמו כן יבדוק המחקר האם יש הבדלים ברמת הלחצים בין גברים ונשים, בין קבוצות גיל, בין רמות השכלה וותק בעבודה.
המחקר התבצע בעיריית רמלה. לאחרונה הוכנסו מספר עובדים לארגון אשר מועסקים כקבלני משנה במחלקות שונות בארגון. תופעה זו גרמה לתחושות שליליות, שבאו לידי ביטוי באי שביעות רצון מהעבודה וכוונות עזיבה בקרב מספר עובדים, אשר מהווים 55 מסך כלל העובדים בארגון.
המחקר התבצע בקרב 60 נבדקים, כאשר 30 מהם היו עובדים שבמחלקות שהם עובדים הוכנסו קבלני משנה ואילו 30 הנוספים היו עובדים שבמחלקותיהם לא הוכנסו קבלני משנה.
כלי המחקר בו נעשה שימוש היה שאלון שהכיל בתוכו שאלות סגורות שבהן נשאלו הנבדקים שאלות הנוגעות לשביעות הרצון שלהם בעבודה וכן הם נתבקשו להעריך את תחושותיהם בכל הקשור לעזוב את הארגון.

תוכן עניינים
תקציר מנהלים
פרק 1 - מבוא
1.1 הצגת הארגון
1.2 הבעיה העסקית
1.3 מטרת מחקר וחשיבותו
1.4 רציונאל המחקר
1.5 הגדרות משתני המחקר
פרק 2 - סקירת ספרות
2.1  לחץ בעבודה
2.1.1 קונפליקט תפקידי ועמימות תפקידית
2.1.2 המודל הקוגניטיבי של LAZARUS   ללחץ והתמודדות
2.1.3 תהליכי הערכה קוגנטיביים
2.1.4 משאבי התמודדות
2.1.5 פונקציות התמודדות
2.2 התמודדות עם לחץ בעבודה - סקירה מחקרית
2.3 גיוס מקורות כח אדם מחוץ לארגון
2.4 שיטות ומנגנונים להעסקה כח אדם זמני
2.5 סיבות להעסקת כח אדם זמני
2.5.1 הסיבות לבחירת עבודה זמנית
2.6 השערות המחקר
פרק 3: מתודולוגיה
3.1 אוכלוסיית המחקר
3.2 כלי המחקר
3.3 ההליך
3.5 מגבלות המחקר
3.6 שיטת ניתוח הנתונים
פרק 4 - ממצאים עיקריים
פרק 5 - דיון וניתוח
פרק 6 - סיכום, מסקנות והמלצות
6.1 סיכום
6.2 מסקנות
6.3 המלצות
6.4 כיווני מחקר המשך
ביבליוגרפיה
נספחים

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את קובצי האקסל וה- SPSS

קטע מהעבודה:

בשנת 1998 התרחש בעיריית רמלה תהליך הבראת המערכת, התהליך היה כרוך בפיטורים נרחבים.
המטרה הייתה לשפר את יעילות עבודת העירייה, רמת השירותים שהיא מספקת ואת מצבה הפיננסי.
כחלק מהשינוי בארגון החלה העירייה לאחר הפיטורים בהעסקת עובדים חיצוניים. מהלך זה גרם לתחושת איום ולחץ בקרב העובדים הפנימיים של העירייה.

מקורות:

במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
10. באיזו מידה הנך חש במתח בעבודתך?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
11. באיזו מידה הנך חש בהנאה בעבודתך?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
חלק ב'
12. באיזו מידה השפיע עליך כניסתם של קבלני משנה לארגון?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
13. באיזו מידה הנך חש מתוסכל ממצב זה?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
14. באיזו מידה עובדה זו השפיעה על אופן תפקודך בעבודה?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
15. באיזו מידה עובדה זו השפיע על רמת שביעות רצונך בעבודה?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
16. באיזו מידה עובדה זו אינה משפיעה על תפקודך בעבודה?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
17. באיזו מידה הנך שמח לכניסתם של קבלני משנה לארגון?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
18. באיזו מידה הנך מתנגד לכניסתם של קבלני משנה לארגון?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
19. באיזו מידה הנך חשת בשינוי בתפקודך לפני כניסתם של קבלני משנה לארגון?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
20. באיזו מידה הנך חשת בשינוי בתפקודך לאחר כניסתם של קבלני משנה לארגון??
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5

חלק ג'
שאלון דמוגרפי
1. מין:
זכר
נקבה
3. השכלה:
תיכונית
על תיכונית
אקדמאית תואר ראשון
אקדמאית תואר שני
4. וותק בארגון:
עד שנה
4 - 2 שנים
8 - 6 שנים
מעל 8 שנים

14

תגים:

עובדים · חיצוניים · לחץ · שביעות · רצון · עובדים · אדם

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת העסקת קבלני משנה על קמת הלחץ של העובדים הפנימיים בארגון", סמינריון אודות "השפעת העסקת קבלני משנה על קמת הלחץ של העובדים הפנימיים בארגון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.